Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 27-10Назив Пројекта

ПРОЦЕНА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА И ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА СА ФОКУСОМ НА ФАРМАКОЕКОНОМСКУ АНАЛИЗУ ЛЕЧЕЊА ДЕПРЕСИВНИХ ПОРЕМЕЋАЈА ТРАЗОДОНОМ

Сажетак

Према бројним епидемиолошким студијама, ментални поремећаји и поремећаји понашања су све заступљенији а посебно у нашој популацији, која је последњих година била изложена бројним акутним и хроничним стресорима, узрокованим не само социјалном транзицијом него и ратним дешавањима. Осим субјективних тегоба пацијената, ова обољења повезана су са низом директних и индиректих трошкова као и специфичним теретом чланова породице. Додатни пораст трошкова узрокован је и увођењем нових и, по правилу, скупљих психофармака. Стога је све веће оптерећење здрaвственог буџета збрињавањем менталних болести, уз органиченост економских ресурса, посебно у неразвијеним земљама, афирмисало фармакоекономска истраживања у овој области.
Сходно наведеном, истраживање ће се базирати на евиденцији и анализи укупних трошкова лечења менталних обољења на локалном нивоу и екстраполацији резултата на национални ниво. Прецизно ће се пратити директни и индиректни трошкови по сваком пацијенту, који користи услуге здравственог система Републике Србије, везани за њихово ментално обољење. Истовремено ће се пратити исплативост лечења депресије тразодоном у поређењу са сертралином. Ефекти две терапијске опције пратиће се кроз четири (неуро)психијатријска прегледа, а на основу клиничког искуства, важећих дијагностичких критеријума и стандардизованим упитницима: Бековом, Монтгомери-Осберговом и Хамилтоновом скалом за депресију као и Скалама општег клиничког утиска (CGI-S и CGI-I), на почетку, током и на завршетку лечења Истовремено ће се пратити директни и индиректни трошкови терапије наведеним антидепресивима.
Очекује се да ће студија показати да су укупни трошкови лечења менталних обољења значајно виши од процењених и утврдити реално оптерећење здравственог буџета Републике Србије. Поред тога, претпоставка је и да се исплативост лечења тразодоном неће значајније разликовати у поређењу са сертралином.

Руководилац пројекта
доц. др Весела Радоњић

Главни истраживач
доц. др Весела Радоњић

Ангажовани истраживачи :
Зоран Јовановић, лекар на специјализацији ОБ Шабац
Проф. др Слободан Јанковић
Проф. др Будимка Новаковић, Мед. фак. Нови Сад
Проф. др Драган Миловановић
Доц. др Душан Ђурић
Доц. др Срђан Миловановић, Мед. фак. Београд
Асс. Срђан Стефановић
Примаријус Весна Ђурић, ДЗ Шабац
Др Слађана Каурин-Милетић, лекар специјалиста
Мр фарм. спец. Снежана Лукић, Апотекарска установа Шабац
Мр. Фарм. спец. Маја Игњатовић, Апотекарска установа Шабац
Др Вера Терзић, ДЗ Шабац
Др Мира Миловановић, ДЗ Шабац
Др Марина Павловић, ДЗ Шабац
Др сандра Ћосић, ДЗ Шабац
Др Катарина Шимон, ДЗ Шабац
Илић-Букоровић Весна, ДЗ Шабац
Др Весна Цветковић, ДЗ Шабац
Др Весна Гајић, ДЗ Шабац
Др Јелица Кампић, ДЗ Шабац
Др Миленко Матић, ДЗ Шабац
Др Љиљана Станимировић, ОБ Шабац
Др Весна Вуковић, ОБ Шабац
Др Јасмина Лазаревић, ОБ Шабац
Др Љиљана Тодоровић, ОБ Шабац

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ