Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 25-10Назив Пројекта

УЛОГА IL-33/ST2 СИГНАЛНОГ ПУТА У АКТИВАЦИЈИ И ФУНКЦИЈИ ДЕНДРИТСКИХ ЋЕЛИЈА У МОДЕЛУ ТУМОРА ДОЈКЕ

Сажетак

ST2 молекул је члан Toll/IL-1 суперфамилије рецептора. Експримиран је на бројним имунокомпететним ћелијама укључујући и дендритске ћелије и представља рецептор за IL-33, који појачава Th2 имунски одговор. У недостатку IL-33/ST2 сигналног пута развија се превасходно Th1/Th17 имунски одговор, што је показано на бројним моделима за инфективне и аутоимунске болести. Дендритске ћелије представљају фамилију антиген презентујућих ћелија са јединственом морфологијом, површинским фенотипом и способношћу да активирају наивне Т лимфоците. ST2L је експримиран на површини дендритских ћелија, а IL-33/ST2 сигнални пут спречава фенотипско и функционално сазревање дендритских ћелија, смањујући им осетљивост на лиганде TLR као и капацитет активације наивних Т лимфоцита. У овом истраживању испитаћемо број, фенотипску и функционалну зрелост дендритских ћелија у анти-туморском имунском одговору код ST2 дефицијентних мишева, у поређењу са нормалним BALB/C мишевима.

Руководилац пројекта
Асс. Иван Јовановић

Главни истраживач
Асс. Иван Јовановић

Ангажовани истраживачи :
Професор емеритус Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Асс. Гордана Радосављевић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ