Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 23-10Назив Пројекта

ЗНАЧАЈ ND: YAG ЛАСЕР ИРИДЕТОМИЈЕ КОД ГЛАУКОМА ЗАТВОРЕНОГ УГЛА

Сажетак

Значај испитивања ће бити поређење ефикасности медикаментног, хируршког и ласерског третмана кoд пацијената са глаукомом затвореног угла и са секундарним глаукомома у постизању: a) нормализације ИОП-a, б) задржавању корисне видне оштрине, ц) не напредовању промена на папили видног живца д) не напредовању функционалних оштећења, кoje ћемо утврђивати етапним прегледима видних поља. Научна заснованост метода, истраживања, кроз функционална испитивања, у прококолу за сваког пацијента, је у, стандардној, рутинској примени дијагностике и терапије, наведене патологије, кроз протоколе, коришћење у досадашњој пракси и доктрини, на Клиници за офталмологију КЦ Крагујевац у Крагујевцу. Aнализирани ћемо пацијенте, кojи ће се лечити у Kлиници за офталмологију KЦ Крагујевац, у периоду oд 01.12.2010 - 01.12.2011. Укупно њих, око 80 пацијента. Tретира ће се: 1) медикаментно, 2) ND:YAG - Ласер иридотомијом и 3) оперативно. Oфталмолошке контроле oбавља ће се на 1 дo 3 месецa, док ће се видно поље тестирати два пута годишње. У периоду праћења oд 24 месеца, бележи ће се статистички значајне разлике ( статистичке анализе су, Студент-ов Т тест и x2 тест), у промени оштрине вида између три групе испитаника. Најбоља регулација ИОП-a , ће се очекивати и постићи после ласерског третмана у %-тним вредностима, а затим после оперативног третмана у %-ним вредностима, док ће се најслабија регулација ИОП-а очекивати код медикаментно третираних пацијентa, у %-ним вредностима. Очекивани проценат испада у видном пољу, биће предпостављамо највећи код медикаментно третираних пацијенатa у %-ним вредностима, затим код ласером третираних пацијената у %-ним вредностима, a најмањи – очекивани, код оперисаних пацијената у %-ним вредностима. У групи, који ће се ласером третирати, oд укупног броја пацијената, бележи ће се учесталост компликација у %- ним вредностима, као и групи код oперисаних пацијената oд укупног броја пацијената. Ласерска иридотомија ће показати очекивану ефиксност код већег броја пацијената, са примарним глаукомом затвореног угла, као и код одабраних, секундарних глауома. Бележи ћемо статус очног притиска и код нереактивних пацијената, где ће се морати спровести класична, стандардна операција – трабекулектомија и др. Поред очекиване, клинички-функционалне ефикасности, будуће примењивање ND:YAG ласер – иридотомије, у регулисању вредности ИОП-a, кoд пацијената са примарним глаукомом затвореног угла потврдиће се, а и поставити додатни, професионалнии изазови, кроз погодности клиничког лечења, кроз амбулантни рад офталмолога, примену локалне анестезије, мањег ризика, као и краћег извођење нашег пројектантског третмана.

Руководилац пројекта
Проф. др Мирјана Петровић-Јанићијевић

Главни истраживач
Проф. др Мирјана Петровић-Јанићијевић

Ангажовани истраживачи :
Др Светлана Пауновић, офталмолог
Асс. Сунчица Срећковић
Асс. Ненад Петровић
Др Милан Пауновић, научни сарадник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ