Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 20-10Назив Пројекта

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКУ АНАЛИЗУ КРЕТАЊА ПАЦИЈЕНАТА „GAIT LAB“

Руководилац пројекта
Проф. др Бранко Ристић

Главни истраживач
Проф. др Бранко Ристић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Ненад Филиповић
Проф. др Горан Девеџић
Проф. др Драгана Игњатовић-Ристић
Проф. др Зорица Јовановић
Доц. др Тања Зечевић-Луковић
Дипл.инг. Саша Ћуковић
Дипл.инг Сузана Петровић
Др Небојша Попадић
Др Никола Билчаревић
Др Александар Зечевић
Др Жељко Степановић
Др Александар Матић
Др Жан Фришчић
Дипл. Инг Миљан Милошевић
Дипл. Инг Милош Радовић
Дипл. Инг Данко Милашиновић