Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 18-10Назив Пројекта

КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ ПОЛИМОРФИЗМА GSTT1 И GSTM1 ГЕНА И СПОНТАНИХ И ИНДУКОВАНИХ ХРОМОЗОМСКИХ ПОРЕМЕЋАЈА У ЋЕЛИЈАМА МИОМА

Руководилац пројекта
проф. др Слободан Арсенијевић

Главни истраживач
проф. др Слободан Арсенијевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић
Асс. Биљана Љујић
Сузана Поповић, научни сарадник
Сандра Јанковић, виши лабораторијски сарадник