Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 17-10Назив Пројекта

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД ДЕПРЕСИЈЕ

Сажетак

Циљ истраживања
Проценити трошкове болничког лечења погоршања депресивног поремећаја и упоредити постојеће конкурентне монотерапијске протоколе у терапији антидепресивима у смислу односа трошкови/ефективност и трошкови/корисност.
Актуелност истраживања
Поремећаји афекта као манифестације психијатријског морбидитета са депресијом као водећом клиничком презентацијом, представљају стања високе преваленције у општој популацији и често хроничног тока (1). Појава суицидалне тенденције еволуцијом болести праћена покушаним / реализованим самоповређивањем или суицидом озбиљно доприноси слабој прогнози хроничних облика обољења на дужи рок . То значи између осталог, смањену радну способност и губитак дела популације у радно најпродуктивнијем добу живота (2). Тиме депресија намеће озбиљно оптерећење здравственом систему како у смислу обезбеђења потребне здравствене неге тако и у смислу трошкова лечења (3).

Руководилац пројекта
Доц. др Михајло Јаковљевић

Главни истраживач
Доц. др Михајло Јаковљевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Јанковић
Проф. др Горан Михајловић
Доц. др Мирјана Јовановић
Доц. др Данијела Ђоковић
Ненад Биорац
Катарина Никић Ђуричић
Асс. Милош Ивановић
Дејан Стевановић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ