Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 16-10Назив Пројекта

ЕКСПРЕСИЈА ГЕНА РЕГУЛАТОРА РАСТА У КОЖНИМ НЕОПРОЛИФЕРАЦИЈАМА МЕЛАНОЦИТНЕ И КЕРАТИНОЦИТНЕ ХИСТОГЕНЕЗЕ

Сажетак

Све већа учесталост тумора коже чини да они постају важан онколошки проблем, тим пре што је стопа смртности од меланома још увек висока , а истовремено кератиноцитни тумори претстављају зачајан здравствени проблем будући да чине приближно 90% свих малигнитета кожe, а њихова дуготрајна прогноза је лоша јер је десетогодишње преживљавање мање од 10%. Извештаји из литературе указују да су, ћелијски раст,степен ангиогенезе и губитак ћелијске адхезије, важни параметри који детерминишу туморску прогнозу. Међу регулаторима раста и ангиогенезе значајну улогу у ћелијској прогресији имају циклини, супресори p27, p57, регулатори ангиогенезе ендоглини и VEGF и адхезиони молекули Е-кадхерини за које се сматра да функционишу као супресори туморске инвазије и метастазирања. Испитивање експресије наведених онкогена у преканцерозним лезијама и туморима коже пореклом из кератиноцита и меланоцита би омогућило да се препознају пацијента са ниским и/или високим ризиком за развој агресивне болести, чиме би се прецизније дефинисала терапија инхибиторима ангиогенезе и одредиле минималне хируршке маргине.

Руководилац пројекта
Проф. др Снежана Јанчић

Главни истраживач
Проф. др Снежана Јанчић

Ангажовани истраживачи :
Асс. Весна Станковић
Горан Азањац, сарадник
Асс. Ивана Марић
Ивана Јоксимовић
Жељко Станојловић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ