Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 15-10Назив Пројекта

ИСПИТИВАЊЕ УЛОГЕ И ЗНАЧАЈА STAT3 МОЛЕКУЛА У ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ МОДЕЛУ ТУМОРА ДОЈКЕ

Руководилац пројекта
проф. др Небојша Арсенијевић

Главни истраживач
Проф. др Миодраг Лукић

Ангажовани истраживачи :
Асс. Биљана Љујић
Марија Миловановић, сарадник
Владислав Воларевић, сарадник