Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 10-10Назив Пројекта

ЕФЕКТИ МИКРОТАЛАСНОГ ЗРАЧЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА НА РАСТ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ БАКТЕРИЈА IN VITRO

Сажетак

УВОД: Излагањем микроталасном зрачењу суспензије ћелија Escherichia coli и Bacillus subtilis долази до нарушавања структуре ћелијског зида, и до цурења ДНК и протеина из ћелија. Међутим, не долази до значајнијег смањења броја ћелија, јер се оне само инактивирају. Електронском микроскопијом утврђено је да микроталасно зрачење на површини ћелија Escherichia coli доводи до озбиљних оштећења, док на површини ћелија Bacillus subtilis не доводи до значајнијих промена.
МЕТОД: У истраживању биће укључене следеће ATCC грам-негативне бактерије: Escherichia coli ATCC 10536, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Proteus mirabilis ATCC 12453 и Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. Манипулисање са референтним културама обавићемо по упутству МicroBioLogics. Када добијемо примарну културу, вршимо њено пресејавање на коси агар (Miller Hinton agar). У епруветама на косом агару где се налази култура додајемо стерилисану дестиловану воду и правимо њену суспензију. Затим колориметријски одређујемо број микроорганизама у 1мл суспензије. Онда одређену запремину суспензије наносимо на готову хранљиву подлогу у петри кутије. Претходо треба спремити одређене запремине антибиотика гентамицина и то 5, 10, 15, 20 и 25 ?g/ml. На једном крају петри кутије додајемо суспензију микроорганизма, а на супротном раствор антибиотика одређене концентрације. Затим благим покретима равномерно распоређујемо и антибиотик и микроорганизам. Потом испитујемо да ли и у ком обиму ЕМП учесталости од 900 до 1800 MHz, симулатора мобилног телефона (СМТ) утиче на горе наведене бактерије, са и без присуства гентамицина у хранљивој подлози. Симулатор мобилног телефона, са рачунаром је повезан преко УСБ порта. Контролише се из корисничког програма који се извршава на корисничком рачунару (ПЦ), или преко додатног мобилног телефона.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Након излагања електромагнетном пољу СМТ, без симулирања позива у току 24 сата, доћи ће до смањења броја, промена величине и облика колонија у односу на контролу.Након излагања електромагнетном пољу СМТ, са симулацијом позива 3х30 минута у току 24 сата, доћи ће до знатног смањења броја, промене величине и облика колонија у односу на контролу и код узорка где се не симулира позивање. Са повећањем концентрација гентамицина у подлози, код свих испитиваних параметара, ефекат електромагнетног поља СМТ, без симулирања позива биће још већи. Највећи ефекат електромагнетног поља СМТ, са симулацијом позива 3х30 минута у току 24 сата, испољиће се у подлози са гентамицином. Вредности испитиваних параметара, биће различити у зависности од врсте бактерије.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Након излагања електромагнетном пољу СМТ, без симулирања позива у току 24 сата, доћи ће до смањења броја, промена величине и облика колонија у односу на контролу.Након излагања електромагнетном пољу СМТ, са симулацијом позива 3х30 минута у току 24 сата, доћи ће до знатног смањења броја, промене величине и облика колонија у односу на контролу и код узорка где се не симулира позивање. Са повећањем концентрација гентамицина у подлози, код свих испитиваних параметара, ефекат електромагнетног поља СМТ, без симулирања позива биће још већи. Највећи ефекат електромагнетног поља СМТ, са симулацијом позива 3х30 минута у току 24 сата, испољиће се у подлози са гентамицином. Вредности испитиваних параметара, биће различити у зависности од врсте бактерије.

Руководилац пројекта
Милорад Милошев, сарадник

Главни истраживач
Милорад Милошев, сарадник

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Јанковић
Милан Новаковић, сарадник

Кључне речи
симулатор мобилног телефона, микроталасно зрачење, гентамицин

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ