Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-10Назив Пројекта

ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА ЦИТОТОКСИЧНОСТИ КОМПЛЕКСА ЗЛАТА, ПЛАТИНЕ И РУТЕНИЈУМА НА ЋЕЛИЈАМА ХРОНИЧНЕ ЛИМФОЦИТНЕ ЛЕУКЕМИЈЕ И IN VIVO ЕФЕКАТА НА МИШЈЕМ МОДЕЛУ ХРОНИЧНЕ ЛИМФОЦИТНЕ ЛЕУКЕМИЈЕ.

Сажетак

Лечење тумора цисплатином је повезано са бројним нежељеним ефектима и релативно брзим развојем резистенције. Због тога су стално актуелна истраживања нових комплекса тешких метала која би имала сличан терапеутски ефекат као цисплатина а мање нежељених дејстава и слабији развој резистенције. Резистенција на цисплатину може да буде природна или стечена и углавном је повезана са променама р53 молекула, повећањем експресије молекула са тиол групама (метилотионеин, глутатион) који инактивирају цисплатину, већом експресијом молекула укључених у поправку DNA (ERCC1). Токсичност цисплатине је углавном повезана са великом продукцијом слободних радикала у ћелијама изложеним цисплатини.
В хронична лимфоцитна леукемија (B-CLL) је најчешћа леукемија одраслих особа. Сматра се да је ова болест неизлечива јер је свака терапија праћена егзацербацијом. Јавља се резистенција туморских ћелија на до сада сваки примењивани хемиотерапеутик.
Ово истраживање има за циљ да испита цитотоксичност нових комплекса злата, платине и рутенијума на парентералним CLL ћелијским линијама MEC-2 и BCL1 и линијама са развијеном резистенцијом на цисплатину (добијеним од парентералних линија). Уколико неки комплекси покажу знатну цитотоксичност и на линијама резистентним на цисплатину, циљ је да се детаљније испита механизам дејства комплекса и да се утврде разлике у механизму изазивања смрти ћелија у односу на цисплатину. На анималном моделу за CLL провериће се који комплекси изазивају смрт туморских ћелија и in vivo и који би комплекс могао даље да се испита као потенцијални терапеутик.

Руководилац пројекта
Проф. др Небојша Арсенијевић

Главни истраживач
Проф. др Небојша Арсенијевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Марија Миловановић, сарадник
Владислав Воларевић, сарадник
Сузана Поповић, истраживач сарадник

Кључне речи
B-CLL, комплекси злата, платине и рутенијума, BALB/c мишеви, MEC-2 и BCL1 ћелијске линије.

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ