Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-10Назив Пројекта

ИМУНОПАТОГЕНЕТСКИ МЕХАНИЗМИ ПЕРЗИСТЕНЦИЈЕ ХЛАМИДИЈА У ГЕНИТАЛНОМ ТРАКТУ ЖЕНА

Сажетак

Chlamydia trachomatis је најчешћи сексуално преносиви бактеријски узрочник широм света. Код жена, ифекција C. trachomatis у великом проценту оболелих (20%-40%) упркос активацији имунолошких механизама одбране, може довести до перзистентне инфекције јајовода, развоја пелвичне инфламаторне болести, формирања ожиљног ткива и оклузије јајовода, са тешким компликацијама у виду следственог тубарног инфертилитета. Процењено је да је готово 50% инфертилитета код жена узроковано хламидијалним инфекцијама.
Док су механизми перзистенције, као и улоге IL-10, Т регулаторних и Th1ефекторних лимфоцита који продукују IL-10 у неким експерименталним моделима, у великој мери разјашњени, значај ових механизама у настанку перзистенције и имунопатолошког оштећења код инфекција хламидијама је готово у потпуности непознат.
Основни циљ планираног истраживања је да се утврде имуно-патогенетски механизми који се налазе у основи перзистентне хламидијалне инфекције, као и постојање евентуалне повезаности између сероваријанти C. trachomatis, функционалних и фенотипских карактеристика мононуклеарних леукоцита и нивоа тубарног оштећења.
У истраживање ће бити укључене пацијенткиње са потврђеном инфекцијом C. trachomatis: група А - без оклузије јајовода и секундарног стерилитета и група Б - са оклузијом јајовода и секундарним стерилитетом. Контролну групу Ц - чиниће здраве испитанице.
У узорцима цервикалног бриса, присуство C. trachomatis ће се утврдити PCR техником. Присуство и фенотип Т регулаторних (CD4+CD25+ Treg, IL-10 Treg, TR1, IFN-γ/IL-10 Th1) и дендритских ћелија (pDC, mDC) у мукози цервикса жена ће се одредити методом проточне цитометрије. Концентрација цитокина (IFN-γ, IL-10, IL-4, IL-2, TGF-?) и антихламидијалних антитела (анти-MOMP, анти-cHSP60 и анти-cHSP10) ће се одрећивати у узорцима плазме и цервикалног испирка ЕЛИЗА методом. За статистичку обраду добијених резултата ће се користити комерцијални програмски пакет SPSS.

Руководилац пројекта
проф. др Дејан Баскић

Главни истраживач
проф. др Дејан Баскић

Ангажовани истраживачи :
Асс. Александар Арсовић
Асс. Александра Димитријевић
Сузана Поповић, истраживач сарадник

Кључне речи
C. trachomatis, cHSP60, Treg, DC, IFN-γ, IL-10

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ