Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-10Назив Пројекта

БИОМАРКЕРИ АЛЕРГИЈСКИХ ФЕНОТИПОВА КОД ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 2 ГОДИНЕ

Сажетак

Више од половине свих случајева астме почиње пре 3. године живота, а 80% пре 6. године. Алергијски маратон представља појаву да се код генетски предиспонираних особа у раном детињству јављају екцем, алергија на храну и ИгЕ-везани визиг, који уз појаву алергијске кијавице прогредира у астму у старијем узрасту. Актуелна истраживања у свету обухватају испитивање серумских биомаркера алергијског запаљења, у покушају разјашњења имунопатолошких механизама, који доводе до сличних симтома у оквиру алергијских IgE-везаних и nonIgE-везаних, као и неалергијских болести.
ЦИЉ: Утврдити значај серумских биомаркера (ECP-a, TGF beta, TSLP и CC16) у диференцијацији фенотипова алергијских болести испољених у прве две године живота.
МЕТОДОЛОГИЈА: Испитивањем ће бити обухваћена деца узраста до 2 године која ће бити подељена у три групе: 1) деца са визингом; 2) деца са екцемом; 3) деца са визингом и екцемом. Концентрације укупних IgE, специфичних IgE (Phadiatop infant) и ECP одредићемо in vitro ФИА методом на Immunocap-100 апарату. Концентрација биомаркера (TGF beta, TSLP и CC16) одређиваће се у узорцима серума ELISA методом.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Прецизно утврђивање алергијских фенотипова код деце у односу на имунопатолошке механизаме који до њих доводе. Еозинофилну инфламацију испољила би деца са атопијском конституцијом, највишу серумску концентрацију TGF beta имала би деца са атопијским визингом, а TSLP-a деца са удруженим екцемом и визингом, док би деца са изолованим визингом имала ниску концентрацију CC16 без обзира на атопију.
ЗНАЧАЈ СТУДИЈЕ: Применљивост у клиничкој пракци у смислу разликовања алергијских фенотипова код деце, а тиме и примене оптималне терапије, као и правовремно и адекватно спровођење превенције алергијских болести.

Руководилац пројекта
Доц. др Дејан Баскић

Главни истраживач
Доц. др Дејан Баскић

Ангажовани истраживачи :
Доц. др Марина Петровић
Асс. Гордана Костић

Кључне речи
алергија, ECP, TSLP, TGF beta, Clara cell protein

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ