Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 01-10Назив Пројекта

УЛОГА ГАЛЕКТИНА-3 И ST2 У АКТИВАЦИЈИ И ФУНКЦИЈИ NK ЋЕЛИЈА У ТУМОРСКИМ МОДЕЛИМА

Сажетак

NK ћелије као ефекторске ћелије неспецифичног имунског одговора имају значајну улогу у елиминацији малигно трансформисаних ћелија чиме представљају прву линију одбране од тумора. Своју цитотоксичност остварују како ослобађањем молекула (перфорина и гранзима), тако и индукцијом апоптозе посредством рецептора смрти и тиме ефикасно контролишу развој и ширење тумора. Осим туморицидне активности, NK ћелије представљају значајан извор интерферона-? (од енгл. Interferon-?; IFN-?) који је важан у активацији антиген-презентујућих ћелија и индукцији анти-туморског имунског одговора. Активација NK ћелија строго је регулисана балансом сигнала са активационих и инхибиторних рецептора.
Галектин-3 (Gal-3) као протеин са имунорегулаторном функцијом појачано је експримиран како на малигним тако и на бројним имунокомпетентним ћелијама у одговору на различите стимулусе. Иако се претпоставља да експресија Gal-3 на NK ћелијама материце (uNK ћелије) може бити повезана са смањивањем њихове функције, генерално говорећи мало се зна о улози Gal-3 у активацији и функцији NK ћелија.
ST2 молекул је члан интерлеукин 1 рецепторске фамилије (IL-1R). Такође је експримиран је на бројним имунокомпететним ћелијама укључујући и NK ћелије. Блокирање ST2 сигналног пута супримира Th2, а промовише развој Th1/Th17 имунског одговора. Th1/Th17 лимфоцити обезбеђују ефикасан анти-туморски одговор посредован CD8+T лимфоцитима (CTLs). Али опет, улога ST2 у активацији и функцији NK ћелија није испитивана. Због свега наведеног, било би од интереса видети какав је број и функција NK ћелија у ST2 и Gal-3-дефицијентних мишева пре и после убризгавања тумора и у којој мери контрибуирају у цитотоксичности спленоцита.

Руководилац пројекта
Асс. Гордана Радосављевић

Главни истраживач
Асс. Гордана Радосављевић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Миодраг Лукић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Асс Иван Јовановић

Кључне речи
NK ћелије, Галектин-3, ST2, малигни меланом, тумор дојке

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ