Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 12-09Назив Пројекта

ЗНАЧАЈ ЦИТОКИНСКОГ ПРОФИЛА ПАЦИЈЕНАТА У ЕТИОПАТОГЕНЕЗИ ПСИХОТИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

Сажетак

Схизофренија је ментални поремећај још увек нејасне етиологије. Реч је о хетерогеном поремећају, узимајући у обзир симптоматологију, акутизацију симптома, ток и одговор на примењену терапију и вероватну етиологију.
Након разматрања урођеног и стеченог имунског одговора, као и преваге Th2 над Th1 имунским одговором схизофрених пацијената, а узимајући у обзир досадашња сазнања о серумским нивоима цитокина схизофрених пацијената пре и након примењене антипсихотичне терапије, поставља се питање каква је улога Тh17, Treg лимфоцита и њихових цитокина у имунском одговору психотичних пацијената.
Генерални циљ студије је да се покаже могућ значај имунских механизама у етиопатогенези психоза, установљавањем цитокинских профила и могућих имунских измена, код до тада нелечених пацијената у првој психотичној епизоди, као и после једномесечног третмана антипсихотицима. Испитивање ће се спроводити на Клиници за психијатрију у Крагујевцу, уз поштовање принципа Добре клиничке праксе. Прву групу пацијената чиниће они којима је постављена дијагноза акутног психотичног поремећаја и који до тада нису лечени антипсихотицима. Другу групу чиниће пацијенти којима је дијагноза психотичног процеса (схизофреније) постављена пре више од годину дана и од тада су лечени антипсихотицима, а актуелно су у фази погоршања. Трећу, контролну групу, чиниће здрави добровољци. Психијатријске скале процене и имунски тестови биће спроведени на почетку и након 30 дана третмана на пацијентима прве и друге групе, а у међувремену ће на седмичном нивоу бити подвргнути клиничко-психијатријској експолорацији.
Значај студије је у откривању сигнификантне везе између психопатологије и одређеног имунског статуса особе. Очекује се утврђивање везе између имунског профила и клиничких карактеристика оболелих, у функцији пола, старости, терапијских специфичности, могућег хередитета и других карактеристика оболелих.


Руководилац пројекта
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Главни истраживач
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Небојша Арсенијевић
Асс. Гордана Радосављевић
Асс. Иван Јовановић
Милица Боровчанин, сарадник у настави

Кључне речи
кутни психотични поремећај, схизофренија, цитокини, Treg, Th17

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ