Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 09-09Назив Пројекта

РАЗВОЈ И ВАЛИДАЦИЈА СКОРИНГ СИСТЕМА ИНИЦИЈАЛНОГ ЛЕЧЕЊА ГНОЈНИХ ИНФЕКЦИЈА БУБРЕГА И БУБРЕЖНЕ ЛОЖЕ

Сажетак

Досадашње студије о прогностичким факторима гнојних бубрежних инфекција нису бројне, а нарочито се разликују у селекцији појединих предиктора и процени њихове релативне значајности (1-7). Осим тога, важне прогностичке информације исхода лечења проистичу из клиничког тока болесника током првих дана лечења, одговора на примењену терапију и ране стратификације ризика. Узимајући у обзир њихову ниску инциденцу, велику хетерогеност клиничке презентације и патолошких процеса, недовољну ефикасност постојеће терапије, није изненађујуће да је наше знање о факторима који утичу на исход ових инфекција далеко од потпуног. Са друге стране, употреба скоринг система у различитим обољењима, показала се корисним клиничким инструментом у стратификације ризика, брзе клиничке оријентације и процени прогнозе појединих болесника.
Сходно наведеном, у студији ће се одредити и квантификовати прогностички фактори који утичу на исход иницијалног лечења, а прогностички модел ће бити употребљен за развој скоринг система, на основу којег ће се одредити ризик појединог болесника. Очекује се да регресиони модел буде добро прилагођен подацима, а да скоринг систем има добру или врло добру вредност предикције.
Према нашим сазнањима нема оваквог па ни сличног модела, па би ово била прва прогностичка студија која користи скоринг систем у процени иницијалног лечења болесника са гнојним инфекцијама бубрега и бубрежне ложе. Добијен прогностички модел/скоринг систем сем научне оригиналности имао би и последично практичну употребну вредност јер може бити употребљен као препорука у оптимизацији  индивидуалног лечења.


Руководилац пројекта
Доц. др Мирослав Стојадиновић

Главни истраживач
Доц. др Мирослав Стојадиновић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Драган Миловановић

Кључне речи
Развој и валидација скоринг система иницијалног лечења гнојних инфекција бубрега и бубрежне ложе

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ