Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-09Назив Пројекта

ЕНДОВАСКУЛАРНЕ ЕМБОЛИЗАЦИЈЕ ИНТРАКРАНИЈАЛНИХ АНЕУРИЗМИ

Сажетак

Један од могућих узрока интрацеребралне хеморагије је руптура интракранијалне анеуризме. Инциденца интракранијалних анеуризми у Србији је око 800 дијагностикованих анеуризми, а применом савремених дијагностичких уређаја као што су МРИ и мултидетекторска компјутеризована томографија повећава се број дијагностикованих неруптурираних интракранијалних анеуризми, тако да применом ендоваскуларне емболизације је могуће минимално инвазивним третманом спречити руптуру и интрацеребрално крварење.
Циљ нашег пројекта је да покажемо наше резултате у решавању проблема руптурираних и неруптурираних интракранијалних анеуризми, минимално инвазивним ендоваскуларним третманом ендоваскуларном емболизацијом, праћење појаве спазма и евалуација терапијских процедура за решавање проблема спазма, као и компликација како процедуралних тако и пост процедуралних.
Резултати:  До сада у групи пацијената код којих је била присутна руптура анеуризме и који су били у клиничком градусу до ХХ 4 сви пацијенти су преживели, једино 1 пацијент који је био у клиничком градусу ХХ 5 је исход био леталан, због присуства масивне интрацеребралне хеморагије. Пацијенти са неруптурираним интракранијалним анеуризмама су три дана по интервенцији били отпуштени из хоспитала. У истом акту смо код два пацијента емболисали две анеуризме, од којих је једна била руптурирана.
Дискусија: Наши резултати су у потпуној корелацији са до сада објављеним резултатима. Применом минимално инвазивног третмана, ендоваскуларне емболизације интракранијалних анеуризми, пацијентима се омогућује безбедно решавање проблема уз минималну трауму, брз опоровак, и искључују се последице отворених неурохирушких захвата.
Закључак: Да би се ова метода примењивала, неопходна је дуготрајна, веома компликована едукација радиолога, превасходно интервентних неурорадиолога, као и неуролога интензивиста за постпроцедурални третман, неурохирурга, за збрињавање могућих компликација у току примене ендоваскуларне емболизације.


Руководилац пројекта
Доц. др Милан Мијаиловић

Главни истраживач
Доц. др Милан Мијаиловић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Слободан Јанковић
Доц. др Радивоје Николић
Снежана Лукић, научни сарадник
Драгомир Лаудановић, студент


Кључне речи
анеуризма, мозак, емболизација

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ