Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-09Назив Пројекта

РАНО ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ ДЕПРЕСИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА У ПРЕОПЕРАТИВНОМ ПЕРИОДУ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА ГЕРИЈАТРИЈСКЕ СКАЛЕ ЗА ДЕПРЕСИЈУ- КРАТКА ФОРМА (GDS-SF)

Сажетак

Депресија се доста често среће код пацијената у преоперативном периоду и већ је доказано да има озбиљан утицај на постоперативни опоравак ових пацијената. Стога би било пожељно усавршити брз и једноставан инструмент за детекцију депресије у преоперативном периоду са циљем благовременог лечења и побољшања постоперативног опоравка. Како је већина до сада коришћених скала за процену депресије на енглеском језику, стандардизација Геријатрисјке скале за процену депресије- кратка форма (на српском језику) биће први корак у овом истраживању.
ЦИЉ: 1. Стандардизација Геријатријске скале за процену депресије- кратка форма на српском језику; 2. Одређивање преваленце депресије код пацијената у преоперативном периоду пре већих хирушких, некардиолошких захвата (абдоминална хирургија, ортопедија, гинекологија); 3. Kомпарација ефикасноти Геријатрисјке скале за процену депресије- кратка форма са постојећим скалама (Бек-ова скала за процену депресивности).
МЕТОД: За стандардизацију скале, испитаници ће бити пацијенти старији од 65 година са дијагнозом депресивног поремећаја (њима ће принципом мечевања бити одређена и контролна група). Испитаници у другом делу истраживања ће бити одабрани из популације пацијената са заказаним хирушким интервенцијама из области абдоминалне и грудне хирургије, ортопедије и гинекологије. Пацијенти ће бити старији од 18 година и подељени у три старосне групе. Током две недеље пре интервенције, испитаници ће попунити обе скале за процену депресивности, а лечећи лекар ће оцењивати њихов посоперативни опоравак једну недељу и три месеца  након операције.
Очекивани резултати: Очекује се 1) да ће пацијенти са преоперативном депресивношћу имати тежи и дужи опоравак након интервенције као и 2) да је Кратка верзија геријатријске скале за депресију брз, једноставан и јефтин метод раног откривања депресивности у преоперативном периоду.


Руководилац пројекта
проф. др Драгана Игњатовић Ристић

Главни истраживач
проф. др Драгана Игњатовић Ристић

Ангажовани истраживачи :
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић
Проф. др Александар Живановић
Доц. др Слободан Милисављевић
Доц. др Бранко Ристић
Доц. др Јасна Јевђић
асс. Славица Марковић
Асс Драгче Радовановић
Асс. Владимир Јањић

Кључне речи
Geriatric Depression Scale (GDS-15), Preoperative Depression,

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ