Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-09Назив Пројекта

РАНА ДЕТЕКЦИЈА ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ СА РЕЗИСТЕНТНОМ АНЕМИЈОМ И/ИЛИ АУТОИМУНИМ БОЛЕСТИМА

Сажетак

Целијачна болест (ЦБ) или глутен-сензитивна ентеропатија је аутоимуна инфламаторна болест танког црева узрокована ингестијом глутена код генетски предиспонираних особа. Болест се чешће среће у појединим категоријама деце као што су: резистентна сидеропенијска анемија, аутоимуне болести посебно ендокринопатије, имуноглобин А дефицијенција и сл. Велики број аутора сматра да би у овим ризичним групама деце било неопходно спровести скрининг одређивањем серолошких тестова ради ране детекције ЦБ и тиме спречити настанак евентуалних компликација.
              Циљ: Процена учесталости ЦБ у ризичним групама деце, и доношење закључака о евентуалној неопходности примене скрининг тестова у раној детекцији ове болести.
Материјал и методе Проспективном клиничком студијом анализираће се пет група испитаника: - група деце код које је верификована сисдеропенијска анемија, а који нису имали адекватан терапијски одговор на суплементацију неким од препарата гвожђа. -група деце која су оболела од диабетес мелитуса тип 1. -група деце која болују од аутоимуних болести штитасте жлезде (Хашимотов тиреоидитис или Грејвс-Базедовљеве болести) - група деце која су испитивана због малог раста или закаснелог пубертета. - група од 30 здраве деце (контрола) сличне полне и узрастне структуре предходним групама.
              Свим испитаницима ће, након претходно узете анамнезе и комплетног клиничког прегледа, из капиларне крви бити одређивана транглутаминска ИгА и ИгГ антитела. Деци са позитивним серолошким тестовима биће урађена езофагогастродуоденоскопија и патохистолошки преглед. Код ове деце биће урађена комплетна крвна слика, серумско гвожђе, ТИБЦ, одређиван ниво витамин К зависних фактора коагулације (фактора II, V, VII, X), феритин, калцијум, магнезијум, фосфор, алкална фосфатаза, уреа, креатинин, укупни протеини, албумини, аспартат аминотрансфераза, аланин аминотрансфераза, ниво имуноглобулина (ИгА,ИгГ, ИгМ, ИгЕ) и ХЛА типизација.
Из студије ће бити искључена деца која имају полиендокрине аутоимуне болести и блиске сроднике оболеле од ЦБ.

Руководилац пројекта
проф. др Зоран Игрутиновић

Главни истраживач
проф. др Зоран Игрутиновић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Биљана Вулетић
проф. др Слободан Обрадовић
проф. др Љиљана Ердевички
доц. др Светлана Јовановић
доц. др Ана Вујић
асс. Славица Марковић
асс. Гордана Костић
др Зорица Рашковић

Кључне речи
целијачна болест, анемија, аутоимуне болести

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ