Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-09Назив Пројекта

ИМУНСКИ ФЕНОМЕНИ КОД МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

Сажетак

Протеклих декада многе студије су биле усмерене на проучавање молекуларних и генетских промена у туморским ћелијама које се акумулирају временом и омогућавају раст, инвазију и метастазирање. Опстанак и раст тумора не зависи само од самих малигних ћелија, већ и од туморске микросредине коју чине различити типови молекула, ћелија и ткива (ендотелне ћелије, адхезивни молекули васкуларног ендотела, ћелије имунског система, стромалне ћелије и екстрацелуларни матрикс) (1) . Ове тумор-асоциране ћелије нису кључне само за настанак и прогресију болести већ су и виђене као потенцијална терапијска места. Међу наведеним факторима који имају значајну улогу у канцерогенези посебну пажњу привлаче прогениторске ћелије строме, односно мезенхималне матичне ћелије (МЅС) (2) . У овом истраживању испитиваће се интеракције МЅС са туморским ћелијама и евентуална улога МЅС и адхезивног молекула, галектина 3, на развој и метастазирање тумора. Такође, тема истраживања је и испитивање улоге МЅС, галектина 3 и ST2 молекула у имунском одговору на тумор. Испитивања ће се спровести на анималним моделима карцинома дојке и малигног меланома на мишевима сојева BALB/C и C57BL/6. Тумори ће се индуковати апликацијом малигних ћелијских линија: 4Т1 и B16F1 и ко- трансплантацијом ових линија са МЅС. Ефекти одсуства галактина 3 и ST2 молекула испитиваће се коришћењем нокаут мишева (Gal 3 -/- и ST2 -/-).

Руководилац пројекта
Асс. Иван Јовановић

Главни истраживач
Асс. Иван Јовановић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Миодраг Лукић
проф. др Небојша Арсенијевић
асс. Гордана Радосављевић
асс. Биљана Љујић

Кључне речи
Мезенхималне матичне ћелије, гагактин 3, ST2, тумор дојке, малигни меланом, примарни тумор, метастазе

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ