Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-08Назив Пројекта

БИХЕВИОРАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОМ МОДЕЛУ

Сажетак
У овој пројекту биће разрађен нов експериментални модел, базиран на видео запису, за процену и анализу локомоције и позиције експерименталних објеката у бихевиоралним студијама. Овај модел ће бити коришћен и валидиран кроз серију експеримената у којима ће се пратити понашање након интраутиреине хипоксије, утицаја магнетног поља и различитих психоактивних и других супстанци на испитиване животиње.
За ову намену биће потпуно развијена софтверска подршка, која претвара видео запис у лог фајл, који је погодан за даљу компијутерску обраду. За анализу лог фајла биће развијен додатни оригинални софтвер, који ће омогучити процену кретања и позиција добијених из видео записа. За снимање видео записа користиће се комерцијални програм DSCALER.
Овај метод је заснован на једноставној видео опреми која се састоји од три умрежена лап-топ рачунара и две видео камере, која има подршку предходно описаних програма и треба да омогући истраживачима да изводе мноштво различитих експеримената у области бихевиоралних студија, без ограничења у времену трајања експеримента, у условима осветљења и боје животиње и позадине, у величини и облику експерименталних поља и броју и врсти експерименталних објеката.

Руководилац пројекта
проф. др Мирко Росић

Главни истраживач
проф. др Мирко Росић

Кључне речи
понашање, интраутерина хипоксија, електромагнетно поље, психоактивне супстанце, бихевиорални модели

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ