Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-08Назив Пројекта

ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА И АНТИОКСИДАНТНЕ АКТИВНОСТИ ЛЕКОВИТИХ БИЉНИХ ВРСТА HIPPOPHAE RHAMNOIDES, DAPHNE OLEOIDES И THAMNOLIA VERNICULARIS

Сажетак

Први део рада обухвата одређивање хемијског састава различитих делова биљних врста Hippophae rhamnoides, Daphne oleoides, Thamnolia vernicularis и изоловање медицински значајних метаболита. У делу рада који следи одређиваће се фармаколошко дејство припремљених екстраката и изолованих метоболита из њих.
У том циљу примениће се тестови за одређивање антикосидантне активности актуелним  методама. Биће примењена метода одређивања способности екстраката испитиваних биљних врста да неутралишу слободни радикал примењеног реагенса DPPH (2,2-дифенил-1-пикрил хидразил). Такође ће се користити и метода колориметријског одређивања антиоксидантних једињења са линолеинском киселином, амонијум тиоцијанатом и ферохлоридом.

Руководилац пројекта
доц. др Недељко Манојловић

Главни истраживач
асс. др Снежана Цупара

Ангажовани истраживачи :
проф. др Слободан Јанковић
асс. др Снежана Цупара

Кључне речи
антиоксидантна активност, DPPH, линоелинска киселина, хемијски састав, Hippophae rhamnoides, Daphne oleoides, Thamnolia vernicularis

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ