Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 02-08Назив Пројекта

IN VITRO МАТУРАЦИЈА ЈАЈНИХ ЋЕЛИЈА И ДЕРИВАЦИЈА ПЛУРИПОТЕНТНИХ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

Сажетак

In vitro матурација (IVM) јајних ћелија је сигуран и ефективан процес где незреле јане ћелије добиjене од нестимулираних јајника матурирају под лабораторисјким условима.
Ова процедура спрецава хормонску стимулацију јајника скупим и по здравље стетним гонадотропинима, спрецава незељене ефекте овариалне хиперстимулације. Насупрот томе, предности IVM јајних ћелија су умањена фреквенција працења развоја фоликула и краци третман у поређењу са садасњим методама in vitro фертилизације (IVF). Ова техника обухвата групу пацијената који пате од полицистицног овариалног синдрома, жене које после рутинске IVF имају ембрионе лосег квалитета или жене које слабо реагују на хормоску терапију. Јајне ћелије после IVM се могу замрзнути и тако сацувати за евентуалну IVF или донацију у науцне сврхе.
Ово oмогућује да се из одбацених јаника након хируршког третмана добију јајне ћелије које ће се или оплодити или активисати партеногенетским путем како би се из њих изоловале плурипотентне матичне ћелије. 

Руководилац пројекта
проф. др Миодраг Стојковић

Главни истраживач
проф. др Миодраг Стојковић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Слободан Арсенијевић
проф. др Оливера Милошевић- Ђорђевић
асс. др Данијела Тодоровић
асс. Биљана Љујић
асс. др Дарко Грујичић
асс. др Mарија Шорак

Кључне речи
јајна ћелија, матичне ћелије, диференцијација

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ