Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 01-08Назив Пројекта

ПОРЕЂЕЊЕ ЕФЕКАТА МЕТИЛДОПЕ, НИФЕДИПИНА И НИТРОГЛИЦЕРИНА НА УТЕРОПЛАЦЕНТАРНУ И ФЕТАЛНУ ХЕМОДИНАМИКУ КОД ХИПЕРТЕНЗИЈА ИНДУКОВАНИХ ТРУДНОЋОМ

Сажетак

Обзиром на чињеницу да хипертензија индукована трудноћом представља значајан и још увек недовољно испитан патолошки ентитет, стицање нових сазнања у овој области у циљу спречавања њеног настанка али и у случају појаве, терапијског контролисања њеног тока и исхода би било од великог значаја за очување здравља и мајке и плода.
Сходно наведеном, студија ће се бавити поређењем утицаја метилдопе, нифедипина и ампулираног нитроглицерина на утероплацентарну и феталну хемодинамику трудница са хипертензијом индукованом трудноћом применом Доплер ултрасонографије, а параметри који ће се пратити су индекс циркулаторне резистенције, индекс пулсације и систолно-дијастолни однос наведених крвних судова као и одређени параметри феталне биометрије. Упоредо са ултразвучним мерењима, пратиће се тензијa пацијенткиња, лабораторијске анализе у одређеним временским интервалима, ЕКГ као и ниво кортизола пред порођајем.
Очекује се да ће добијени резултати првенствено указати на разлике у ефикасности примењених терапија у смислу смањења периферног отпора протока крви кроз испитиване крвне судове а тиме и на разлике у смањењу редукције феталног раста и развоја, као и уопште у очувању здравља будућих мајки.

Руководилац пројекта
проф. др Мирослав Фолић

Главни истраживач
асист. Марко Фолић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Слободан Јанковић
проф. др Мирјана Варјачић

Кључне речи
Mетилдопа, нифедипин, нитроглицерин, Доплер ултразвук, хипертензијa индукована трудноћом

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ