Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 11-07Назив Пројекта

ЕКОЕРГОНОМСКИ АСПЕКТИ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ ЕКСПОНОВАНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Сажетак

Циљеви:
1. Епидемиолошко истраживање утицаја буке на радном месту на здравље експонованих радника, односно истраживање перцептивне наглувости и акустичних траума , као и екстра-аудитативних ефеката на кардиоваскуларни, нервни, дигестивни и ендокрини систем услед дугогодишње експозиције буци.
2. Клиничко истраживање утицаја буке на замор слушног живца у циљу ране детекције поремећаја.
Испитаници и методологија: Испитивањем би било обухваћено око 500 радника експонованих дугогодишњој буци на радним местима. Контролна група би била формирана методом стратификације. Епидемиолошко истраживање укључује студију пресека и ретроспективно истраживање акустичних поремећаја и морбидитета испита-ника 20 год. уназад. Клиничко истраживање слушног замора ће се спроводити методом импенданцметрије. Статистичка истраживања: дескриптивна, униваријантни и мултиваријантни статистички модели, регресиона и корелациона анализа.
Очекивани резултати:
1. Очекујемо побвећан број радника са оштећењем слуха, акустичним траумама,
    замором слушног живца.
2. Такође очекујемо већу преваленцу КВС обољења, нарочито хипертензија, неуроза, поремећаје у
    метаболизму масти и угљених хидрата
3. Очекујемо значајан број раних поремећаја слушне перцепције услед замора слушног нерва.
Значај истраживања:
1. Превентивни медицински значај у раној фази откривања аудитативних и екстрааудтативних
     поремећаја у организму
2. Значај у развоју нових технологија које ће још више морати да смање нивое буке
3. Укључивање у истраживање младих истраживача ради израде магистарских или докторских теза.

Руководилац пројекта
проф. др Снежана Игњатовић

Главни истраживач
проф. др Љубица Живић

Кључне речи
бука, вибрације, аудиометрија, слушни замор

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ