Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 10-07Назив Пројекта

ЗНАЧАЈ АРТРОСОНОГРАФИЈЕ И БИОМЕРКЕРА КАРТИЛАГИНОЗНЕ ДЕГРАДАЦИЈЕ У КЛИНИЧКОЈ ПРОЦЕНИ ПОГОРШАЊА ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕНОГ ЗГЛОБА

Сажетак

Артрозе зглобова припадају групи најчешћих болести, узрок су интензивних тегоба које ремете обављање свакодневних активности, а могу да доведу и до инвалидности. Обзиром да је остеоартритис хронична болест која се карактерише прогресивном деструкцијом артикуларне хрскавице и субхондралне кости, као и синовијалном реакцијом, клинички и радиолошки налази који чине базу за постављање дијагнозе су слабо сензитивни да прикажу прогресију болести. Биолошки маркери рефлектују квантитативне и динамичке промене у зглобном ткиву. Услед брзих промена нивоа ових маркера под терапијом, они могу имати значајну улогу у даљем третману пацијената. Чињеница која знатно лимитира употребу ових маркера у свакодневној пракси је њихова висока цена.
Последњих неколико година, артросонографија је заузела значајно место у дијагностици болести зглобова. Користећи вишу резолуцију ултразвука , чак и површина кости и хрскавице се јасно визуализују. Ултразвук је најсензитивнија метода за детекцију зглобне ефузије и синовитиса, као и супрапателарног бурзитиса. Циљ истраживања је упоредна анализа и степен повезаности клиничких, ултразвучних и биохемијских параметара остеоартрозе у фази погоршања болести.
Испитивањем ће бити обухваћено 80 болесника са дијагнозом примарне остеоартрозе колена према критеријумима Америчког Колеџа за реуматологију. Ултразвучни преглед колена урадиће реуматолог на апарату СДУ-1200 користећи линеарну сонду од 10Мегахерца. Анализа узорака серума вршиће се ELISA методом, коришћењем китова Serum KatrtiLaps test Nordik Bioscience Diagnostica. Уколико се потврди постављена хипотеза истраживање би показало да у основи погоршања остеоартрозе колена постоји синовијална инфламација која се понекад тешко открива клиничком прегледом, што фаворизује артросонографију као приступачну, неинвазивну, сигурну и јефтину методу.

Руководилац пројекта
проф . др Милорад Јевтић

Главни истраживач
прим. др Сандра Живановић

Ангажовани истраживачи :
доц. др Љиљана Рацков Петровић

Кључне речи
остеоартроза, колено, ултрасонографија, биомаркери

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ