Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 09-07Назив Пројекта

УЛОГА ST2 РЕЦЕПТОРА У РЕГУЛАЦИЈИ СИГНАЛНОГ ПУТА IL-33 У TH-2 ИМУНОМ ОДГОВОРУ И У КОНКАНАВАЛИН-A (CON-A) ИНДУКОВАНОМ ХЕПАТИТИСУ

Сажетак

TLR (Toll-like receptor) представљају фамилију трансмембранских гликопротеина који активирају урођени имуни одговор изазван патогенима. ST2, члан TIR суперфамилије, регулише продукцију два облика протеина, краћи солубилни sST2 и дужи трансмембрански ST2L рецептор. sST2, исказан предоминантно на фибробластима, се везује за површину мишјих макрофага и супримира продукцију инфламаторних цитокина индуковану липополисахаридом (LPS). ST2L, исказан на мастоцитима и Тh2 лимфоцитима, негативно регулише Th1 имуни одговор, игра важну улогу у регулацији Th2 ћелијске диференцијације и развоју Th2 имуног одговора in vivo, као и у моделу алергијског запаљења дисајних путева, хепатичне исхемије и аутоимуног дијабетеса. Тек скорије IL-33, цитокин из IL-1 фамилије, је идентификован као прави лиганд ST2L рецептора. Иако је стално експримиран у великом броју ћелија, мали ниво IL-33 је нађен у неактивним дендритичним ћелијама, активираним макрофагама и Th2 лимфоцитима у облику прекурсора чију активацију индукује каспаза-1. IL-33 везује ST2 рецептор и активира NFkB и MAPK сигналне путеве, индукује Th2 имуни одговор, укључујући продукцију IL-4, IL-5, IL-13, патолошке промене на плућима и гастроинтестиналном тракту праћеним еозинофилијом, спленомегалијом и повећаним серумским IgE и IgA. Хепатитис, као светски здравствени проблем, који се експериментално индукује са Con-A и активира Т лимфоците доводи до активације Th1 и Тh2 имуног одговора.
У циљу испитивања и разумевања потенцијалне улоге ST2 у сигналном путу IL-33 и Con-A индукованом хепатитису, испитиваћемо да ли је ST2 рецептор есенцијалан за регулацију и активацију IL-33 сигналног пута користећи BALB/c ST2-/- мишеве. У истраживању ће бити коришћене следеће методе: FACS, имунофлоуресценција, Western blot, ELISA, и TUNEL.

Руководилац пројекта
асс. Марина Стојановић

Главни истраживач
асс. Иван Јовановић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Мирослав Фолић
проф. др Татјана Тодоровић
асс. Иванка Зелен
асс. Немања Здравковић
асс. Гордана Радосављевић
Сузана Поповић, истраживач- сарадник

Кључне речи
ST2, IL-33, Th-2 имуни одговор, Конканавалин-A индукованом хепатитису

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ