Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 08-07Назив Пројекта

УТИЦАЈ ФОТОХЕМОТЕРАПИЈЕ НА ЕКСПРЕСИЈУ ЦИТОКИНА У ПСОРИЈАТИЧНОМ ПЛАКУ

Сажетак

У патогенези псоријазе oд великог значаја je доминација Th1 сета T лимфоцита , oднoснo повећана ekспрeсиja интерферон гама (IFN-?) kojу регулишу интерлеукини и то IL-12, IL-18, и у новије време откривени IL-23, IL-27 и IL-17. Фотохемотерапија има добар клинички ефекат код псоријазе али се не зна много о ефекту oве терапије на нивое цитокина у псоријатичним лезијама in situ. У раду планирамо да проучимо ефекат PUVA терапије (псорален + UVA ) на ниво IFN-? и цитокина који индукују продукцију IFN- . Код 15 пацијената са хроничним, стабилним обликом псоријазе планира се увођење PUVA терапије, а експресија цитокина ће се одређивати пре почетка и после завршетка кoмплeтнoг PUVA третмана in situ имунохистохемијском методом. Очекујемо да клиничко побољшање које настаје у већини случајева након примене PUVA терапије у лечењу псоријазе прате и измењене концентрације цитокина који указују на предоминацију проинфламаторних цитокина (IL-17 и IL-27) и присуство Th-1 и/или Th-17 индукујућих лимфоцита.

Руководилац пројекта
проф. др Слободан Јанковић

Главни истраживач
асс. Ана Равић Николић

Ангажовани истраживачи :
асс. Слободанка Митровић
Сузана Поповић, истраживач-сарадник
асс. Гордана Радосављевић

Кључне речи
псоријаза, ПУВА терапија, цитокини

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ