Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 07-07Назив Пројекта

ФОРМИРАЊЕ ОРГАНОТИПИЧНЕ КУЛТУРЕ ХУМАНЕ КОЖЕ КАО МОДЕЛА ЗА ЕКПЕРИМЕНТАЛНО УТВРЂИВАЊЕ УТИЦАЈА БИОЛОШКИ АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ НА ХУМАНА ТКИВА

Сажетак

Органотипична култивација хумане коже представља напредну технику ћелијских кутура која укључује одређивање тачне методологије која би се користила за стварање живог еквивалента хумане коже. Сврха овог истраживања је успостављање прецизне методологије за продукцију LSE. Најважнији разлог за ово је широко поље примене култивисане коже у терапији великих дефеката коже пацијената било ког да је порекла (опекотине, васкуларни и дијабетични улкуси, опсежне операције уз стварање великих дефеката коже и сл.).
Поред терапијских могућности, успоствљене културе ћелија коже се могу користити за испитивање њиховог биолошког или патолошког понашања у различитим условима култивацијоне средине који имитирају услове у «in vivo». У склопу ових активности испитивали би се и утицаји различитих хормона и фактора раста и диференцијације који делују на епителна и везивна ткива (EGF, KGF, хидрокортизон, инсулин, тироксин и сл ).

Руководилац пројекта
проф. др Зоран Милосављевић

Главни истраживач
проф. др Зоран Милосављевић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Радомир Павловић
доц. др Добривоје Стојадиновић
асс. Иванка Зелен
асс. Маја Саздановић

Кључне речи
култура коже, хормони, фактори раста, кератиноцити, фибробласти

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ