Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-07Назив Пројекта

СОЦИЈАЛНОМЕДИЦИНСКИ ФАКТОРИ СУИЦИДАЛНОГ РИЗИКА И МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Сажетак

Европски програм WHO "Здравље за све до 2010. године" указује на чињеницу да је самоубиство један од најургентнијих социјално-медицинских проблема. Тако, суицид представља један од десет водећих узрока смрти.
Циљ истраживања јесте да се сагледају карактеристике суицида на територији Града Крагујевца са упоредним прегледом карактристика у Србији, Европи и свету. На темељу добијених резултата базирати социјално-медицинске и друштвене мере предикције суицида и покушаја суицида.
Метод. Ради се о ретроспективној студији за период од 1991-2006. године. Извори података су подаци из документације са увиђаја МУП-а Србије, секретаријата у Крагујевцу као и медицинска документација КЦ Крагујевац. Поред тога биће коришћени СИНОП извештаји метеоролошке станице у Крагујевцу, као и подаци Републичког завода за статистику.
Биће посебно посматрана следећа обележја: социјално-демографске карактеристике суициданата, временске, календарске и метеоролошке карактеристике и остали фактори суицидалног ризика са посебним освртом на суицидогену предиспозицију, рецидивантност, болести-стања која претходе, итд.
Након прикупљања, подаци ће бити обрађени статистичком научном методологијом: Х2-тестом и мултиплом регресионом анализом а у циљу издвајања фактора који су од значаја за дефинисање суицидног профила личности. Резултати истраживања ће послужити, како за објашњење механизама који евентуално покрећу суицидогено понашање, тако и за успешну превенцију.

Руководилац пројекта
проф. др Славица Ђукић Дејановић

Главни истраживач
проф. др Часлав Милић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Горан Михајловић
проф. др Радомир Павловић
проф. др Мирослав Фолић
доц. др Драгана Игњатовић-Ристић

Кључне речи
суицид, фактори суицида, епидемиологија, превентабилност; метеоротропизам, календар

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ