Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 04-07Назив Пројекта

ЗНАЧАЈ КВАНТИФИКАЦИЈЕ МАРКЕРА ОНКОГЕНЕЗЕ У ТКИВНИМ ИСЕЧЦИМА ОБОЛЕЛИХ ОД ПЛАНОЦЕЛУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ЛАРИНКСА И ХРОНИЧНОГ ЛАРИНГИТИСА

Сажетак

Планоцелуларни карцином ларинкса представља дијагностички и терапијски проблем. Од свих малигних болести људског организма чини 2%, а од свих карцинома главе и врата 20%. Клинички оториноларинголошки, ларингомикроскопски, патохистолошки преглед, ултразвучни преглед врата и патохистолошки преглед биоптираног ткива су стандарди у дијагностици.У светској литератури као саставни део детекције карцинома ларинкса, поред поменутих, незаобилазна је и имунохистохемијска анализа на појединачни или групу онкогена и антионкогена. CCND1 ген или CyclinD-1.
Ћелијску пролиферацију на специфичним нивоима ћелијског циклуса контролишу различити комплекси протеин киназе. Комплекси се састоје од каталитичке подјединице удружене са специфичном регулаторном подјединицом за формирање активне киназе. FGF3 или INT2. Фибробластни фактори раста (FGF?s) сачињавају фамилију повезаних протеина од 16 до 18 кDа који контролишу нормалан раст и диференцијацију мезенхималног, епителијалног и неуроектодермалног ћелијског типа. CDKN2A или p16INК4. Фамилија регулатора ћелијског циклуса означених као „митотски инхибитори“ игра главну улогу у регулацији напредовања кроз ћелијски циклус.
Ови протеини се везују за циклин зависне киназе и инхибишу каталитичку активност Cdk-циклин комплекса. CDKN1A или p21 (WAF1). Припада породици регулатора ћелијског циклуса названи циклин зависни инхибитори киназе (CDK?s) који се везују за комлекс циклин-CDK и узрокују прекид ћелијског циклуса у G' фази. p21 (WAF1) је нисходни регулатор тумор супресорског гена p53 и инхибира CDК 2 и 4.

Руководилац пројекта
асс. Стеван Стојановић

Главни истраживач
асс. Стеван Стојановић

Ангажовани истраживачи :
доц. др Дејан Баскић
доц. др Љиљана Ердевички
доц. др Бранислав Белић
доц. др Слободан Милисављевић
асс. Слободанка Митровић
асс. Гордана Радосављевић

Кључне речи
Карцином ларинкса, хронични ларингигис, имунохистохемија, cyclin D1,FGF3,p16,p21

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ