Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 03-07Назив Пројекта

УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕХАНИЧКИХ И МЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДА ДИЛАТАЦИЈЕ ГРЛИЋА И ЕВАКУАЦИЈЕ САДРЖАЈА МАТЕРИЦЕ

Сажетак

Дилатација грлића метрице, процедура која предходи евакуацији садржаја из метрице, у нашој земљи се спроводи често. У току једне календарске године уради се око 500.000 дилатација у Србији. Сматра се да је проценат компликација приликом ове интервенције око 1%, тако да се око 5000 жена годишње лечи од компликација дилатације. Иако се ради о процедури која се легално спроводи, не постоје стандарди који би упућивали на најбезбеднији начин дилатације.
Основни циљ овог истраживања је стандардизација поступка дилатације грлића материце и евакуације садржаја материце,тј. утврђивање критеријума за избор најбезбедније и најефикасније методе.
У оквиру истрађивања дефинисане су три студије:
Проспективна студија на одабраном узорку 250 жена код којих ће се дилатација цервикалног канала извршити класичним,механичким Хаегер-овим дилататорима,а евакуација садржаја материце вакум аспирацијом Проспективна студија на одабраном узорку 250 жена код којих ће се евакуација садржаја материце извршити применом Карманових канила, а без предходне дилатације цервикалног канала.
Трећа проспективна студија обухватиће 250 жена код којих ће и дилатација цервикалног канала и евакуација садржаја материце бити извршена медикаментозно, интрацервикалном применом мизопростола у дози од 1000 микрограма.
У оквиру ове три студијске групе свим пацијенткињама вршиће се ултразвучни прегледи трансвагиналним колор допплером,како би се поставили ултразвучни стандарди. Током процедура користићемо нумеричку и вербалну скалу бола помоћу посебно дизајнираног софтвера на PC рачунару.
Резултати овог истраживања показаће инциденцу компликација при различитим методама дилатације грлића метрице и евакуације садржаја материчне дупље.Поставиће се клинички и ултразвучни стандарди који ће обезбедити избор најбезебедније и најефикасније методе а у циљу смањивања инциденце компликација и трошкова лечења.

Руководилац пројекта
проф. др Александар Живановић

Главни истраживач
aсс. Александра Димитријевић

Ангажовани истраживачи :
проф. др Слободан Арсенијевић
aсс. Александра Димитријевић

Кључне речи
цервикс, дилататор, канила, мизопростол

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ