Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 02-07Назив Пројекта

ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТИСА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Сажетак

Секреторни отитис медиа (СОМ) представља једно од најчешћих обољења у деце предшколског узраста. Око 80% деце има бар једну епизоду секреторног отитиса. Многе епизоде СОМ спонтано пролазе унутар три месеца, али око 30-40% деце има рекурентни СОМ, а у 5-10% епизоде трају годину дана и дуже.
Ток болести је асимптоматски или са врло оскудном симптоматологијом. У 40–50% детектованих СОМ, ни родитељи ни деца нису запажали никакве симптоме болести. Лекари у примарној здравственој заштити често не препознају ово обољење и не разлучују га од акутног запаљења средњег ува. Неретко, деца са дуготрајним СОМ долазе код специјалисте, са морфолошким променама на бубној опни и средњем уву и иреверзибилним секвелама које остваља ово обољење. Потребно је подстаћи рану детекцију структурних абнормалности бубне опне удружене са СОМ које могу захтевати хирургију за превенцију компликација.
Циљ истраживања је детекција инциденце СОМ код деце, узраста од 4-7 година, утврђивање фактора ризика и њихов утицај на ток болести и одређивање протокола лечења за издвојену групу деце са секреторним отитисом.
Испитивања ће обухватити клинички ОРЛ преглед, пнеуматску отоскопију и тиманометрију, а из упитника за родитеље утврђиваћемо факторе ризика (прва фаза). У другој фази деца код које буде дијагностификован СОМ биће праћена кроз контролне прегледе на три месеца отомикроскопијом, тимпанометријом и аудиометријом.
Статистичка обрада ће се вршити дескриптивним мерама и мерама статистичких закључивања: Хи квадрат тест, једнофакторска и вишефакторска анализа варијансе.
С обзиром на планирану величину узорка (2000 деце) очекујемо поуздану процену инциденце СОМ. Праћењем тока болести утврђиваћемо утицај ризик фактора на њен перзистентни и рекурентни ток.

Руководилац пројекта
проф. др Љиљана Ердевички

Главни истраживач
проф. др Љиљана Ердевички

Ангажовани истраживачи :
доц. др Снежана Арсенијевић
Асс Стеван Стојановић
доц. др Зоран Игрутиновић
доц. др Ана Вујић

Кључне речи
детекција секреторног отитиса код деце предшколског узраста

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ