Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 06-06Назив Пројекта

ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА: АПОПТОЗА МАЛИГНО ИЗМЕЊЕНИХ ЛИМФОЦИТА И ОКСИДАТИВНИ СТРЕС

Сажетак

Хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) је прогресивна малигна болест које настаје пролиферацијом и акумулацијом клона имунски некомпетентних лимфоцита (који се углавном налазе у G0 фази ћелијског циклуса) у костној сржи, лимфним жлездама, слезини и другим органима, док само мали проценат ћелија у периферној крви показује пролиферативну активност. Сматра се да је узрок акумулације леукемијских ћелија њихов продужен живот. Поремећај експресије протоонкогена bcl-2 у малигно измењеним лимфоцитима условљава инхибицију апоптозе и омогућује њихов дуг живот. Апоптоза или програмирана ћелијска смрт је високо регулисана разградња ћелија коју карактеришу бројне морфолошке и функционалне промене. Апоптозу могу покренути бројни стимулуси који узрокују активирање ефекторских каспаза (каспазе 3, 6 и 7) чиме се ултимативно извршава програм апоптозе.
Један од механизама који су укључени у процесе трансформације и опстанка малигно измењених лимфоцита свакако је и дејство високореактивних слободних радикала. Оксидативни стрес је ситуација у којој је равнотежа између прооксиданаса и антиоксиданаса у ћелији померена на страну прооксиданаса. Створени слободни радикали реагују са незасићеним масним киселинама липида, аминокиселинским ланцима протеина или остацима база и шећера нуклеотида и нуклеинских киселина. Оксидација ових биолошки важних молекула може имати учешћа у настанку бројних патолошких стања, па и малигних болести. И поред бројних доказа о улози оксидативног стреса у индукцији апоптозе и значају који има у настанку хроничне лимфоцитне леукемије, остају неразјашњена многа питања. Још увек није у потпуности идентификован ендогени антиоксидативни капацитет код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије у различитим стадијумима болести.

Руководилац пројекта
доц. др Предраг Ђурђевић

Главни истраживач
доц. др Предраг Ђурђевић

Ангажовани истраживачи :
асс. др Иванка Зелен
Сузана Поповић, истраживач-сарадник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ