Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-06Назив Пројекта

ДИСФУНКЦИЈА ДЕНДРИТСКИХ ЋЕЛИЈА У ТУМОРУ ДОЈКЕ: ПОВЕЗАНОСТ ФАКТОРА РАСТА ВАСКУЛАРНОГ ЕНДОТЕЛА (VEGF) СА СТАТУСОМ МАТУРАЦИЈЕ ДЕНДРИТСКИХ ЋЕЛИЈА

Сажетак

Дендритске ћелије (DCs од енгл. Dendritic cells) су најефикасније антиген-презентујуће ћелије које својом вишеструком улогом заузимају централну место у индукцији и регулацији антитуморске активности.
             Малигне ћелије су развиле читав низ механизама којима покушавају да избегну имунском надзору. Обзиром на кључну улогу које дендритске ћелије поседују у антитуморском имунском одговору, јасно је да управо ове ћелије представљају централно место дејства малигних ћелија. Резултати ранијих истраживања указују да је код пацијената са малигним туморима број циркулишућих и тумор-инфилтришућих DCs значајно снижен и јасно доказују постојање дефекта DCs који се огледа како у поремећају диференцијације и матурације, тако и у њихивом функционисању. Основне карактеристике њиховог дефекта су измењен матурациони профил, смањена антиген-презентујућа активност и експресија костимулаторних молекула као и редукована продукција интерлеукина -12 у одговору на матурационе стимулусе.
             Описани су бројни солубилни фактори туморског порекла који могу довести до поремећаја матурације, диференцијације и функције DCs. Најзначајнији су фактор раста васкуларног ендотела (VEGF), TGF-Β, IL-10, метаболити арахидонске киселине и др. Поједине студије показују да повећан ниво VEGF је у корелацији са редукованим бројем DCs у туморском ткиву и периферној крви пацијената са различитим типовима тумора уз истовремено повећан ниво незрелих DCs.

Руководилац пројекта
асс. др Гордана Радосављевић

Главни истраживач
асс. др Гордана Радосављевић

Ангажовани истраживачи :
доц. др Дејан Баскић
асс. др Немања Здравковић
асс. др Иван Јовановић
Сузана Поповић, истраживач-сарадник

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ