Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 02-06Назив Пројекта

ИМУНОХИСТОХЕМИЈА И ЦИТОКИНИ У ПЕРИФЕРНОЈ КРВИ КОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И КОЛОРЕКТУМА: МОГУЋИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОР

Сажетак

Инвазивност карцинома је испитивана у многим студијама. Један од аспеката инвазивности би могла бити и мултифокалност. У овој студији ће бити обрађена мултифокалност карцинома дојке и колона. Појам мултифокални карцином дојке је први забележио John Hunter 1837. године. У почетку су овакви случајеви представљали куриозитет. Са развојем дијагностике, број новооткривених случајева је био све већи. Увођењем мамографије у рутинску дијагностику, довело је до откривања све већег броја непалпабилних лезија па и муултифокалних карцинома.
Мултифокалност није откривена само у узнапредовалим случајевима карцинома дојке већ и у раним стадијумима и код непалпабилних мамографски доказаних тумора. Хируршко лечење карцинома дојке се кретало од врло екстензивног хируршког захвата (Urban, Halstedt) почетком овог века, па до, практично тумеректомије са сентинел провером лимфних судова у последњих десетак година. Уз савремене начине лечења (преоператвног и постоперативног), тумеректомија са провером лимфних нодуса најчешће представља довољну терапију карцинома дојке.
Овом хируршком интервенцијом се не могу одстранити и све мултифокалне односно мултицентричне лезије. Ово нарочито стога што се ниједном познатом рутинском дијагностичком методом не могу открити све удаљене метастазе.
Циљ ове студије је да да одговоре на неколико важних питања:
1. Да ли постоји начин преоперативне дијагностике мултифокалног-мултицентричног карцинома
2. Да ли се на основу лабораторијских испитивања може предпоставити да се ради о мултифокалном-мултицентричном карциному
3. Да ли је статистички значајна инциденца мултифокалности
              4. Да ли је тумеректомија са сентинел провером лимфних нодуса хируршка процедура избора код инвазивног карцинома дојке и да ли је уобичајени оперативни и посоперативни поступак код карцинома колоректума довољан за успешну контролу болести.

Руководилац пројекта
проф. др Љубиша Аћимовић

Главни истраживач
проф. др Љубиша Аћимовић

Ангажовани истраживачи :
доц. др Дејан Баскић
асс. др Срђан Стефановић
асс. др Срђан Нинковић

    ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ