Тренутно сте на:
 
Извештаји за избор
  Наставника и сарадника
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Извештаји за избор (МФ)
Извештаји за избор (УН)
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОР
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОРАРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 19.3.2019. године


Извештај за избор асистента са докторатом за ужу научну област Хигијена и екологија , погледајте овде.

постављено: 19.3.2019. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Физиологија , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 12.3.2019. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија , погледајте овде.

постављено: 27.2.2019. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 29.1.2019. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 29.1.2019. године


Извештај за избор у звање научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 16.1.2019. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.1.2019. године


Извештај за избор асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 28.12.2018. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Медицинска статистика и информатика , погледајте овде.

постављено: 28.12.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 25.12.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 24.12.2018. године


Извештај за избор истраживачa-приправникa за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 3.12.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Физичка хемија , погледајте овде.

постављено: 30.11.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Патолошка анатомија , погледајте овде.

постављено: 23.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 13.11.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија , погледајте овде.

постављено: 29.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник за ужу научну област Ортопедија вилица, погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, погледајте овде.

постављено: 16.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa у звању истраживач-приправник , погледајте овде.

постављено: 4.10.2018. године


Извештај за избор истраживачa сарадника за ужу научну област Неурологија , погледајте овде.

постављено: 31.8.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 17.7.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 18.6.2018. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Клиничка психологија , погледајте овде.

постављено: 11.6.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 28.5.2018. године

Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 9.5.2018. године

Извештај за избор асистента за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 26.4.2018. године

Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 20.4.2018. године

Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 21.3.2018. годинеПриговор на Извештај за избор сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.3.2018. годинеОдговор на Приговор на Извештај за избор сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 5.4.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 19.3.2018. годинеПриговор на Извештај за избор сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.3.2018. годинеОдговор на Приговор на Извештај за избор сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 5.4.2018. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Инфективне болести , погледајте овде.

постављено: 8.3.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 7.3.2018. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска анализа , погледајте овде.

постављено: 27.2.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Инфективне болести , погледајте овде.

постављено: 19.2.2018. године


Извештај за избор истраживачa приправника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 7.2.2018. године


Извештај за избор истраживачa сарадника за ужу научну област Хистологија и ембриологија , погледајте овде.

постављено: 2.2.2018. године


Извештај за избор истраживачa-сарадник за ужу научну област Епидемиологија погледајте овде.

постављено: 26.1.2018. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Клиничка фармација погледајте овде.

постављено: 25.1.2018. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Фармакологијa и токсикологијa погледајте овде.

постављено: 18.1.2018. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Инфективне болести погледајте овде.

постављено: 17.1.2018. године


Извештај за избор истраживача-приправника за ужу научну област Оториноларингологија погледајте овде.

постављено: 15.1.2018. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија погледајте овде.

постављено: 28.12.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска технологија , погледајте овде.

постављено: 27.12.2017. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 27.12.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 7.12.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Физичка хемија , погледајте овде.

постављено: 4.12.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Клиничка фарамација , погледајте овде.

постављено: 29.11.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 27.11.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија , погледајте овде.

постављено: 27.11.2017. године


Извештај за избор истраживачa сарадникa за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 19.10.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 18.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Ортопедија вилица , погледајте овде.

постављено: 11.10.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 10.10.2017. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Фармакологија и токсикологија , погледајте овде.

постављено: 13.9.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Психијатрија , погледајте овде.

постављено: 11.9.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 8.9.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика , погледајте овде.

постављено: 7.9.2017. године


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 28.7.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 18.7.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 5.7.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина , погледајте овде.

постављено: 4.7.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина , погледајте овде.

постављено: 4.7.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадника за ужу научну област Неурологија , погледајте овде.

постављено: 30.6.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 22.6.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 21.6.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 21.6.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Генетика , погледајте овде.

постављено: 20.6.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 13.6.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 13.6.2017. године


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Неурологија , погледајте овде.

постављено: 13.6.2017. године


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 24.5.2017. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Клиничка психологија , погледајте овде.

постављено: 19.5.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 12.5.2017. године


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 10.5.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 27.4.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Хистологија и ембриологија , погледајте овде.

постављено: 26.4.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Генетика , погледајте овде.

постављено: 26.4.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај за избор истраживачa-приправника за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадникa за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.03.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 8.3.2017. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 8.3.2017. године


Извештај за избор истраживачa-сарадникa за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 14.02.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 10.2.2017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор научноистраживачког звања виши научни сарадник , погледајте овде.

постављено: 3.22017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента у настави за ужу научну област Патолошка анатомија , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у звању асистента у настави за ужу научну област Патолошка анатомија , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Инфективне болести , погледајте овде.

постављено: 31.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Пародонтологија , погледајте овде.

постављено: 23.1.2017. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 17.1.2017. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 29.12.2016. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа , погледајте овде.

постављено: 29.12.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.11.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 29.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска технологија , погледајте овде.

постављено: 28.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Физичка хемија , погледајте овде.

постављено: 23.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хигијена и екологија , погледајте овде.

постављено: 23.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 22.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 21.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Оториноларингологија , погледајте овде.

постављено: 18.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 16.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Медицинска статистика и информатика , погледајте овде.

постављено: 7.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Ортопедија вилица , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Протетика , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Неурологија , погледајте овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 1.11.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Офталмологија , погледајте овде.

постављено: 20.10.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 27.9.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 26.9.2016. године


Извештај за избор асистента за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 26.9.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 15.9.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хистологија и ембриологија , погледајте овде.

постављено: 22.8.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација , погледајте овде.

постављено: 28.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 27.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Биохемија , погледајте овде.

постављено: 27.7.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Орална хирургија , погледајте овде.

постављено: 21.7.2016. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Клиничка фармација , погледајте овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Педијатрија , погледајте овде.

постављено: 19.7.2016. године


Извештај за избор истраживача сарадника за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 19.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Физиологија , погледајте овде.

постављено: 13.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија , погледајте овде.

постављено: 8.7.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа , погледајте овде.

постављено: 5.7.2016. године


Извештај за избор истраживач приправник за ужу научну област Неурологија погледајте овде.

постављено: 04.07.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Микробиологија и имунологија , погледајте овде.

постављено: 28.06.2016. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 23.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина , погледајте овде.

постављено: 23.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 20.06.2016. године

Приговор на извештај сарадника у настави за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија , погледајте овде.

постављено: 4.07.2016. годинеИзвештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Офталмологија , погледајте овде.

постављено: 03.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Социјална медицина , погледајте овде.

постављено: 1.06.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 31.05.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Судска медицина , погледајте овде.

постављено: 31.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хигијена и екологија , погледајте овде.

постављено: 27.05.2016. године


Извештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија , погледајте овде.

постављено: 23.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија , погледајте овде.

постављено: 20.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Физиологија , погледајте овде.

постављено: 19.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 18.05.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 19.04.2016. годинеИзвештај за избор асистента у настави за ужу научну област Хирургија , погледајте овде.

постављено: 19.04.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Пародонтологија , погледајте овде.

постављено: 19.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција , погледајте овде.

постављено: 19.02.2016. годинеИзвештај за избор истраживача-сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство , погледајте овде.

постављено: 5.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Анатомија , погледајте овде.

постављено: 3.02.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 25.01.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Патолошка физиологија , погледајте овде.

постављено: 25.01.2016. годинеИзвештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Оториноларингологија , погледајте овде.

постављено: 13.01.2016. године