Тренутно сте на:
 
Делатности
  Иновације знања
 


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

 

ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА И СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

 

Факултет организује и посебне облике стручног образовања и усавршавања и иновацију знања.

Научно-наставно веће Факултета доноси наставни план и програме сталног стручног образовања и усавршавања и програме за иновацију знања.

План и програм посебних облика стручног образовања и усавршавања и иновације знања спроводе се на Факултету и наставним базама Факултета.

Факултет може спровести план и програм ових облика усавршавања и у другој здравственој установи у зависности од потреба установе.

Факултет ће јавним оглашавањем информисати заинтересована лица (здравствене раднике и сараднике) о планираним иновацијама.

Лицу које савлада програм за иновацију знања или програм сталног стручног образовања и усавршавања, Факултет издаје одговарајућу јавну исправу.