Тренутно сте на:
 
Делатности
  Иновације знања
 


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

 

ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА И СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

 

Факултет организује и посебне облике стручног образовања и усавршавања и иновацију знања.

Научно-наставно веће Факултета доноси наставни план и програме сталног стручног образовања и усавршавања и програме за иновацију знања.

План и програм посебних облика стручног образовања и усавршавања и иновације знања спроводе се на Факултету и наставним базама Факултета.

Факултет може спровести план и програм ових облика усавршавања и у другој здравственој установи у зависности од потреба установе.

Факултет ће јавним оглашавањем информисати заинтересована лица (здравствене раднике и сараднике) о планираним иновацијама.

Лицу које савлада програм за иновацију знања или програм сталног стручног образовања и усавршавања, Факултет издаје одговарајућу јавну исправу.