AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

82. sednica NNV

82. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 29.5. 2019. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 81. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 81. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
25.5.2019. - AKUTNI BOL - značaj i lečenje
OBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJEIstraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
SKOLSKE 2019/2020. GODINE

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Naziv studijskog programa budžet. samofinan.
Integrisane akademske studije medicine 88 -
Integrisane akademske studije farmacije 84 -
Integrisane akademske studije stomatologije 24 -
Osnovne strukovne studije strukovni fizioterapeut 14 30
Osnovne strukovne studije strukovna medicinska sestra 14 30

  Kompletan tekst konkursa   


PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVU GODINU
SKOLSKE 2019/2020. GODINE


Prijemni ispit (osim za IAS medicine) održaće se na fakultetu u sledećim terminima:

za IAS medicine

30. juna 2019. god. 13.00 - 16.00

za IAS farmacije

29. juna 2019. god. 13.00 - 16.00

za IAS stomatologije

27. juna 2019. god. 12.00 - 15.00

za OSS strukovna sestra

27. juna 2019. god. 16.00 - 19.00

za OSS strukovni fizioterapeut

27. juna 2019. god. 16.00 - 19.00

Kompletan tekst Konkursa za upis u prvu godinu studija pogledajte ovde.

Ostale informacije pogledajte ovde.

NASTAVNICI FMN GOSTI UNIVERZITETA VASIL GOLDIS U ARADU

U okviru Erasmus+ programa, prof. Dragana Ignjatović Ristić i doc. Marina Gazdić su od 06.05. do 12.05. 2019.godine bile gosti Univerziteta Vasil Goldiš u Aradu, Rumunija.

Prof. Dragana Ignjatović Ristić je održala predavanje na temu Etike u psihijatriji, a doc. Marina Gazdić predavanje na temu Stem ćelija.

Domaćini su nas upoznali sa projektima na kojima trenutno rade u okviru Instituta (Insttute of Life Sciences). Na obostrano zadovoljstvo, planira se buduća projektna saradnja dve institucije kao i saradnja na programu doktorskih akademskih studija.Opširnije pogledajte ovde


GODISNJE NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE STUDENATA
U SKOLSKOJ 2017-2018. GODINI

Privredna komora Srbije nastavlja decenijsku tradiciju u nagrađivanju najboljih naučnih radova koji imaju aplikativnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta i povezivanju nauke i privrede, koju je u prethodnom periodu sprovodila Privredna komora Beograda za teritoriju Beogradskog regiona. Imajući u vidu da se od formiranja jedinstvenog komorskog sistema Srbije ova nagrada podiže sa gradskog na nacionalni nivo, tj. nivo Republike Srbije, to podrazumeva i proširenje mogućnosti apliciranja za ove nagrade sa primenom najboljih naučnih radova koji imaju aplikativnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta Republike Srbije. Privredna komora Srbije dodeliće godišnje nagrade za najbolje doktorske u školskoj godini 2017-2018. godini, koje imaju primenu ili su od posebnog značaja za privredu Republike Srbije.
Nagrade Komore dodeljuju se radi podsticanja razvoja naučnog i stručnog rada i primene aktuelnih i stručnihtema u oblasti privrede Republike Srbije. Nagrade za doktorske disertacije dodeljuju se za radove sa originalnim naučnim doprinosima od izuzetnog značaja u određenoj naučnoj oblasti, a sa direktnim ili potencijalnim značajem za primenu u privredi.
U cilju podsticanja mladih stručnjaka i naučnih radnika da za doktorske radove biraju teme od značaja za razvoj privrede Republike Srbije, Privredna komora Srbije ove godine dodeljuje 10 nagrada za najbolje doktorske disertacije, odbranjenih u toku protekle 2017/2018. godine, počev od 1.10.2017. godine, a zaključno sa 30.09.2018. godine, vodeći računa o kriterijumima koji su predviđeni Odlukom o uslovima za dodelu godišnje nagrade Privredne komore Srbije (Odluka), koji možete preuzeti sa strana: Privredne komore Srbije www.pks.rs i Privredne komore Srbije - Privredne komore Beograda www.kombeg.org.rs
Prilikom odlučivanja o dodeli nagrada za 2017/2018. godinu, Žiri će, kao i do sada, prioritet dati najboljim radovima u kojima se obrađuju teme iz oblasti privrede Republike Srbije.

Na osnovu konkursa objavljenog u javnim glasilima i dopisa Komore fakultetima, predloge za dodeljivanje nagrada Komore podnose fakulteti, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konkursa (21. maj 2019.). Nepotpuni i neblagovremeni predlozi neće se uzeti u razmatranje.

Predloge za dodeljivanje nagrada potpisuje dekan.

Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu može podneti institut, preduzeće, druge organizacije i pojedinci.

Inicijative za doktorske disertacije odbranjene na Fakultetu medicin-skih nauka podnose se dekanu, najkasnije do 14. juna 2019. godine.

Predlozi se dostavljaju Žiriju u pisanom obliku i sa obrazloženjem, odnosno, čitko popunjen obrazac uz radove koji se predlažu i dostavljaju u štampanoj formi.

Opširnije pogledajte ovde


STUDENTI FMN OSVOJILI TRI SESIJE U BANJA LUCIStudenti Fakulteta Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu učestvovali su na prvom internacionalnom medicinskom kongresu za studente i mlade doktore u Banja Luci, a u organizaciji Medicinskog fakulteta u Banja Luci. U pratnji doc. dr Marine Tomović, dva studenta pete godine integrisanih akademskih studija farmacije, četiri studenta šeste godine integrisanih akademskih studija medicine i jedan student doktorskih akademskih studija: Jovana Perović, Emina Ćorović, Irfan Ćorović, Jelena Đurđeić, Katarina Radojević, Neda Sapić i Marko Ivanković učestvovali su na kongresu gde su prezenovali svoje naučno-istraživačke radove. Takođe, u okviru radionica naši studenti su imali priliku da učestvuju u hirurškom zašivanju rana, kardio-pulmonarnoj reanimaciji, kao i u radionicama za obuku rada na EKG-u i ultrazvuku.

Opširnije pogledajte ovde


FMN DOBIO NOVE ČLANOVE ALUMNI KLUBANekadašnji studenti našeg Fakulteta, generacija koja je studije medicine završila 1994.godine, okupili su se u subotu 25.maja kako bi obeležili 25 od apsolventure. Bila je to prilika da se svi oni učlane u Alumni klub Fakulteta medicinskih nauka. Članske karte uručio im je dekan FMN prof.dr Vladimir Jakovljević koji je i sam deo te generacije. Prof.Jakovljević je pozdravljajući svoje kolege podsetio da je Fakultet medicinskih nauka , od vremena kada su oni bili studenti, do danas napredavao u svakom smislu i istakao da misli da je naša ustanova prevazišla mogućnosti i ovog grada ali i svih nas. ''Fakultet je dosta promenio svoju strukturu i na tome ćemo raditi i u narednom periodu.Ovo je naša zajednička kuća i učlanjenjem u Alumni klub želimo da povežemo sve one koji su bili i jesu deo Fakulteta što će nam omogućiti ne samo periodična okupljanja i druženja već nam daje i mogućnost da se i strukovno povežemo što može biti korisno i za nas pojedinačno ali i za ustanove u kojima radimo i gradimo svoje karijere'', rekao je prof.Jakovljević.

Opširnije pogledajte ovde


STUDENTI STOMATOLOGIJE U POSETI
UNIVERZITETU U SMOLENSKUStudenti Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obnovili su dugogodišnju saradnju sa Univerzitetom medicinskih nauka u Smolensku, u Rusiji. U pratnji doc. Dr Milice Popović, studenti četvrte godine integrisanih akademskih studija stomatologije: Jović Andrea, Ognjanović Irena, Milanović Pavle i Ivanović Dušan učestvovali su na Studentskoj konferenciji u Smolensku gde su imali priliku da prezentuju svoje naučno-istraživačke radove. Takođe, u okviru radionica naši studenti imali su priliku da modeluju zube u vosku, mere jačinu veze savremenih adhezivnih sistema u stomatologiji, kao i u radionicama prve pomoći pri traumi glave i vrata i hirurškog zbrinjavanja rane primenom različitih tehnika šivenja rane.

U okviru boravka u Smolensku studenti stomatologije FMN sa doc. dr Milicom Popović , u pratnji svojih domaćina, posetili su Muzej humane anatomije u okviru Katedre za anatomiju, obišli su grad i upoznali se za znamenitostima Smolenska. Oni su imali čast da ih na svečanom prijemu ugoste gradonačelnica Smolenska Valentina Mihajlovna Olejnikova i rektor Univerziteta prof. dr Roman Kozlov. Nakon prezentovanja svojih radova, bili su pozvani na svečani bal koji su pripremili profesori fakulteta i koji se tradicionalno održava nakon konferencije.

Opširnije pogledajte ovde


STUDENTKINJA MEDICINE IZ RUSIJE U OKVIRU PROGRAMA RAZMENE NA FMNKragujevački fakultet Medicinskih nauka u kontinuitetu realizuje program razmene studenata dugi niz godina.
Uspostavljena je saradnja sa evropskim Univerzitetima, ali i prestižnim Moskovskim.
U okviru ovog programa studentima iz Ruske federacije omogućeno je da prate nastavu, ali i da se upoznaju sa mogućnostima istraživačkog rada u laboratoriji za kardiovaskularnu fiziologiju Medicinskog fakulteta koja se nalazi u Institutu ovog fakulteta pri Kliničkom centru.
Studentkinja druge godine medicine iz Moskve, Marija Kartašova prvi put je u Kragujevcu.
Prilika da se upozna sa vršnjacima sa Balkana, ali i srpskim visokoobrazovnim sistemom dragoceno je iskustvo za mlade ljude.

12.05.2019 RTK

Opširnije pogledajte ovde

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Current Issue
Vol.20 no. 1

Review Paper

POSSIBLE ROLE OF N-METHYL-D-ASPARTATE RECEPTORS IN PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

COST ANALYSIS OF IMAGING DIAGNOSTIC TESTS USED IN THE MANAGEMENT OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND LIFESTYLES ON VITAMIN D DEFICIT IN MENTALLY ILL PATIENTS

TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA AS DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC MARKER FOR PATIENTS WITH FEVER OF UNKNOWN ORIGIN

HISTOPATHOLOGY OF HEPATIC SINUSOIDAL OBSTRUCTION SYNDROME AFTER NEOADJUVANT OXALIPLATIN-BASED CHEMOTHERAPY

PREDICTIVE PARAMETERS FUNCTIONING ARTERIOVENOUS FISTULA FOR HEMODIALYSIS IN THE ELDERLY

CIRCULATING IL-10 LEVELS IN CAROTID ARTERY DISEASE

THE EVALUATION OF THE EFFECTS OF N-ACETYLCYSTEINE ON CISPLATIN-INDUCED ALTERATIONS IN EXPLORATORY ACTIVITY IN ELEVATED PLUS MAZE TEST IN RATS

Methodology Report

ORGANISATIONAL AND ECONOMIC ACTIVITIES FOR PROVISION OF MEDICAL REHABILITATION SERVICES ON AN OUTPATIENT BASIS TO PATIENTS THAT HAVE SUFFERED AN ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENT

Review Paper

NEUROPHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Case Report

TRUE ANEURYSM OF TEMPORAL SUPERFICIAL ARTERY ARISE SPONTANEOUSLY. CASE REPORT

THE SURGICAL MANAGEMENT OF GARDNER SYNDROME MANIFESTATION IN THE MAXILLOFACIAL REGION:A CASE REPORT

Current Issue Vol.20 no. 1


BNAS 20193rd International Conference on Bioethics in the New Age of Science

CALL for PAPERS

10-11 October 2019

ORGANIZER ANd LOCATION
Faculty of Medicine, University of Belgrade - Serbia

GENERAL CHAIR
Prof. Miroslav Radenkovic, MD, PhD, University of Belgrade


For more information & registration, please visit: bnas2019.eu


Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020.
3rd joint meeting of national physiological societies from Slovakia and Serbia "Health risk, nutrition and dietary supplements: oxidative stress and polyphenols in the heart of Serbian wineries". (The Final program and Abstract book, Hotel Oplenac, Topola - Oplenac, Serbia, JUNE 20-22, 2019.)
Nastavnici FMN gosti univerziteta Vasil Goldiš u Aradu
Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije studenata u školskoj 2017-2018. godini
Studenti fmn osvojili tri sesije u Banja Luci
FMN dobio nove članove Alumni kluba
- Laboratorijski sastanci Katedre za hemijske predmete
Uručeno priznanje ''Kapetan Miša Anastasijević'' dekanu FMN
Novi broj časopisa SJECR
Vol 20 no. 1

3rd International Conference on Bioethics in the New Age of Science (Call for papers 10-11 October 2019)
Announcement for Award Competitions at the Joint Meeting of IACS-North American and European Sections in Banja, Vrnjacka, Serbia (September 11-14, 2019).
OTVORENA VRATA za buduće medicinare
Počela realizacija zajedničkog projekta FMN i ''I.M.SEČENOV'' univerziteta iz Moskve
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (The First Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)
Produbljivanje saradnje FMN i Karolinska instituta iz Svedske

Hoću-neću baš taj fakultet

Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
URGENTNA STANJA U MEDICINI - STRUČNA PRAKSA
(uvid u rezultate testa)

Obaveštavaju se studenti da će se uvid u rezultate testa 2. Modula iz predmeta Urgentna stanja u medicini - stručna praksa obaviti 6.6. od 16 časova u Klinici za pulmologiju. (NOVO)


OTORINOLARINGOLOGIJA
(junski ispitni rok)

- popravni modulski testovi i izvlačenje komisije za polaganje 26.6.2019 od 9.00-11.00 (amfiteatar)
- završna provera veština i usmeni ispit 26.6.2019 od 11.00-16.00 (Klinika za ORL) (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA
(uvid u rezultate testa)

Obaveštavaju se studenti da će se uvid u rezultate testa 3. Modula iz predmeta Farmaceutska biotehnologija obaviti 4.6.2019. godine (utorak) od 12:00 do 12:30 časova u kancelariji broj 22. (NOVO)


RADIOFARMACIJA
(davanje potpisa)

Obaveštavaju se studenti da će se davanje potpisa u indeks obaviti 29.05.2019.g. (sreda) u kancelariji broj 22 od 15:00 časova. (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(promena sale za predavanja)

Zbog zauzetosti sale na 8. spratu KC Kragujevac, predavanja iz predmeta Zdravstvena ekonomija predviđena 17.5.2019. godine održaće se u sali na Internoj klinici od 14.00 - 15.30 časova. (NOVO)


URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI
(promena termina nastave)

Nastava u XI nedelji iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji planirana za 3.5.2019. godine održaće se u XIV nedelji nastave u terminu od 8.00 časova u Sali 2 na Stomatologiji.(NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA
(davanje potpisa)

Potpisivanje za odslušanu nastavu na Mikrobiologiji i imunologiji je u četvrtak 30.05.2019. u 13 sati u kancelariji 48.


OFTALMOLOGIJA
(promena termina ispita)

Ispit iz predmeta Oftalmologija u majskom ispitnom roku umesto 17.5. održaće se 23.5.2019. godine u terminu od 14.00 u Anatomskoj sali.


Ostale informacije pogledajte ovde

OVERA LETNJEG SEMESTRA
u školskoj 2018/2019. godine

Termin overe letnjeg semestra školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE u školskoj 2018/2019. godini.

Rok za prijavu na konkurs je do 15.5.2019. godine
Sve informacije kandidati mogu dobiti u Odeljenju za postdiplomske studije, putem telefona 034/306-800 lok. 124.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

EVALUACIJA I PLANIRANJE ZDRAVSTVENIH SERVISA
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Evaluacija i planiranje zdravstvenih servisa od 25.5.2019. godine..
Detaljnije pogledajte ovde(NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

ERAZMUS+

Univerzitetu u Marburgu, Marburg, Nemačka. Rok za prijavu: 26. april 2019. godine, do 12:00 sati (NOVO)

Univerzitetu u Haenu, Haen, Spanija. . Rok za prijavu: 29. april 2019. godine. (NOVO)

Aprilske radionice 2019 - Panel na temu Erazmus+ mobilnosti i studija u inostranstvu (NOVO)

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde