Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2014. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Анатомија са морфологијом зуба
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А3
Етика
4
А4
Информатика
5
А5
Физиологија
6
А6
Патолошка анатомија
7
А7
Патолошка физиологија
8
А8
Биохемија
9
А9
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе"
11
И1
Генетика са биологијом
[ - нд - ]
12
И3
Историја стоматологије
13
И4
Енглески језик
14
Б1
Микробиологија и имунологијa
15
Б2
Фармакологија и токсикологија
16
Б3
Интерна медицина са педијатријом
17
Б4
Неурологија и психијатрија
18
Б5
Инфективне болести
19
Б6
Народно здравље
20
Б7
Хирургија
21
Б8
Оториноларингологија
22
Б10
Орална патологија
23
Б11
Дерматовенерологија
25
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
26
И6
Офталмологија
[ - нд - ]
27
И7
Фармакотерапија у стоматологији
28
И8
Вештина комуникације
29
В9
Стоматолошки материјали
30
В1
Радиологија
31
В2
Болести зуба-претклиника
32
В3
Гнатологија
33
В6
Орална медицина  
34
В4
Стоматолошка протетика – претклиника
35
В5
Анестезиологија
36
В7
Рестауративна одонтологија I
37
В8
Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
39
И9
Орофацијални бол
40
И10
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
41
И11
Стоматологија заснована на доказима
42
И12
Биостатистика
[ - нд - ]
43
Г1
Дентална оклузија и функција вилица
44
Г2
Орална хирургија
45
Г3
Мобилна протетика
46
Г4
Рестауративна одонтологија II
47
Г9
Рестауративна одонтологија II - стручна пракса
48
Г5
Превентивна стоматологија
49
Г6
Претклиничка ендодонција
50
Г7
Пародонтологија
51
Г8
Имплантологија
53
И13
Здравствена економија
54
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
55
И15
Геронтостоматологија
56
И16
Болести зуба – напредни курс
[ - нд - ]
57
Д1
Максилофацијална хирургија
58
Д2
Фиксна протетика
59
Д3
Клиничка ендодонција
60
Д4
Ортопедија вилица
61
Д10
Клиничка ендодонција – стручна пракса
62
Д5
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
63
Д6
Судска медицина
64
Д7
Дечија стоматологија
65
Д8
Клинички блок
66
Д11
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
68
И17
Ургентна стања у стоматологији
69
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама
[ - нд - ]
70
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
71
И20
Форензичка дентална медицина
72
Д9
Завршни рад
[ - нд - ]