Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2013. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Анатомија са морфологијом зуба
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А3
Етика
4
А4
Информатика
5
А5
Физиологија
6
А6
Патолошка анатомија
7
А7
Патолошка физиологија
8
А8
Биохемија
9
А9
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе"
11
И1
Генетика са биологијом
12
И3
Историја стоматологије
13
И4
Енглески језик
14
Б1
Микробиологија и имунологијa
15
Б2
Фармакологија и токсикологија
16
Б3
Интерна медицина са педијатријом
17
Б4
Неурологија и психијатрија
18
Б5
Инфективне болести
19
Б6
Народно здравље
20
Б7
Хирургија
21
Б8
Оториноларингологија
22
Б10
Орална патологија
23
Б11
Дерматовенерологија
25
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
26
И6
Офталмологија
[ - нд - ]
27
И7
Фармакотерапија у стоматологији
28
И8
Вештина комуникације
29
В9
Стоматолошки материјали
30
В2
Болести зуба-претклиника
31
В3
Гнатологија
32
В6
Орална медицина
33
В4
Стоматолошка протетика – претклиника
34
В5
Анестезиологија
35
В7
Рестауративна одонтологија I
36
В8
Рестауративна одонтологија - стручна пракса
38
И9
Орофацијални бол
39
И10
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
40
И11
Стоматологија заснована на доказима
41
И12
Биостатистика
[ - нд - ]
42
Г1
Дентална оклузија и функција вилица
43
Г2
Орална хирургија
44
Г3
Мобилна протетика
45
Г4
Рестауративна одонтологија II
46
Г9
Рестауративна одонтологија II - стручна пракса
47
Г5
Превентивна стоматологија
48
Г6
Претклиничка ендодонција
49
Г7
Пародонтологија
50
Г8
Имплантологија
52
И13
Здравствена економија
53
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
54
И15
Геронтостоматологија
55
И16
Болести зуба – напредни курс