Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2012. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Анатомија са морфологијом зуба
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А3
Етика
4
А4
Информатика
5
А5
Физиологија
6
А6
Патолошка анатомија
7
А7
Патолошка физиологија
8
А8
Биохемија
9
А9
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе
11
И1
Генетика са биологијом
12
И3
Историја стоматологије
[ - нд - ]
13
И4
Енглески језик
[ - нд - ]
14
Б1
Микробиологија и имунологијa
15
Б2
Фармакологија и токсикологија
16
Б3
Интерна медицина са педијатријом
17
Б4
Неурологија и психијатрија
18
Б5
Инфективне болести
19
Б7
Народно здравље
20
Б8
Хирургија
21
Б9
Оториноларингологија
22
Б10
Радиологија
23
Б11
Орална патологија
24
Б12
Дерматовенерологија
26
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
27
И6
Офталмологија
[ - нд - ]
28
И7
Фармакотерапија у стоматологији
29
И8
Вештина комуникације
30
В1
Стоматолошки материјали
31
В2
Стоматолошка протетика – претклиника
32
В3
Болести зуба-претклиника
33
В4
Орална медицина
34
В5
Анестезиологија
35
В6
Гнатологија
36
В7
Рестауративна одонтологија I
38
И9
Орофацијални бол
39
И10
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
40
И11
Стоматологија заснована на доказима
41
И12
Биостатистика
[ - нд - ]
42
Г1
Ортопедија вилица
[ - нд - ]
43
Г2
Парадонтологија
[ - нд - ]
44
Г3
Орална хирургија
[ - нд - ]
45
Г4
Претклиничка ендодонција
[ - нд - ]
46
Г5
Мобилна протетика
[ - нд - ]
47
Г6
Рестауративна одонтологија II
[ - нд - ]
48
Г7
Превентивна стоматологија
[ - нд - ]
50
И13
Здравствена економија
[ - нд - ]
51
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
52
И15
Геронтостоматологија
[ - нд - ]
53
И16
Болести зуба – напредни курс
[ - нд - ]
54
Д1
Максилофацијална хирургија
[ - нд - ]
55
Д3
Дентална оклузија и функција вилица
[ - нд - ]
56
Д5
Фиксна протетика
[ - нд - ]
57
Д6
Клиничка ендодонција
[ - нд - ]
58
Д2
Судска медицина
[ - нд - ]
59
Д4
Клинички блок
[ - нд - ]
60
Д9
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
[ - нд - ]
61
Д7
Имплантологија
[ - нд - ]
62
Д8
Дечија стоматологија
[ - нд - ]
64
И17
Ургентна стања у стоматологији
[ - нд - ]
65
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама
[ - нд - ]
66
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
67
И20
Социјални аспекти стоматолошке праксе
[ - нд - ]
68
Д10
Завршни рад
[ - нд - ]