Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2011. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Анатомија са морфологијом зуба
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А3
Етика
4
А4
Информатика
5
А5
Физиологија са биохемијом
6
А6
Патолошка анатомија
7
А7
Патолошка физиологија
9
И1
Генетика са биологијом
10
И2
Медицинска хемијa са биофизиком
11
И3
Историја стоматологије
12
И4
Енглески језик
[ - нд - ]
13
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија [од шк. 2011/12]
14
Б1
Микробиологија и имунологија
15
Б2
Фармакологија и токсикологија
16
Б3
Интерна медицина са педијатријом
17
Б4
Неурологија и психијатрија
18
Б5
Инфективне болести
19
Б6
Офталмологија
20
Б7
Народно здравље
21
Б8
Хирургија
22
Б9
Оториноларингологија
23
Б10
Радиологија
24
Б11
Орална патологија
25
Б12
Дерматовенерологија
27
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
28
И6
Превентивна стоматологија са епидемиологијом
[ - нд - ]
29
И7
Фармакотерапија у стоматологији
30
И8
Вештина комуникације
31
В1
Анестезиологија
[ - нд - ]
32
В2
Стоматолошки материјали
[ - нд - ]
33
В3
Болести зуба
[ - нд - ]
34
В4
Стоматолошка протетика - претклиника
[ - нд - ]
35
В5
Гнатологија
[ - нд - ]
36
В6
Мобилна протетика
[ - нд - ]
37
В7
Ендодонција
[ - нд - ]
39
И9
Болести зуба - напредни курс
[ - нд - ]
40
И10
Орална медицина
[ - нд - ]
41
И11
Стоматологија заснована на доказима
[ - нд - ]
42
И12
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
43
Г1
Дечја стоматологија
[ - нд - ]
44
Г2
Фиксна протетика
[ - нд - ]
45
Г3
Имплантологија
[ - нд - ]
46
Г4
Ортопедија вилица
[ - нд - ]
47
Г5
Парадонтологија
[ - нд - ]
48
Г6
Орална хирургија
[ - нд - ]
50
И13
Здравствена економија
[ - нд - ]
51
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
52
И15
Геронтостоматологија
[ - нд - ]
53
И16
Орофацијални бол
54
Д1
Максилофацијална хирургија
[ - нд - ]
55
Д2
Судска медицина
[ - нд - ]
56
Д3
Дентална оклузија и функција вилица
[ - нд - ]
57
Д4
Клинички блок
[ - нд - ]
58
Д5
Методологија истраживања у биомедицинским наукама 1
[ - нд - ]
60
И17
Биостатистика
[ - нд - ]
61
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама 2
[ - нд - ]
62
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
63
И20
Социјални аспекти стоматолошке праксе
[ - нд - ]
64
Д6
Завршни рад
[ - нд - ]