Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2010. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Анатомија са морфологијом зуба
2
А2
Хистологија и цитологија са ембриологијом
3
А3
Етика
4
А4
Информатика
5
А5
Физиологија са биохемијом
6
А6
Патолошка анатомија
7
А7
Патолошка физиологија
9
И1
Генетика са биологијом
10
И2
Медицинска хемијa са биофизиком
11
И3
Историја стоматологије
12
И4
Енглески језик
13
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија [од шк. 2011/12]
[ - нд - ]
14
Б1
Микробиологија и имунологија
15
Б2
Фармакологија и токсикологија
16
Б3
Интерна медицина са педијатријом
17
Б4
Неурологија и психијатрија
18
Б5
Инфективне болести
19
Б6
Офталмологија
[ - нд - ]
20
Б7
Народно здравље
21
Б8
Хирургија
[ - нд - ]
22
Б9
Оториноларингологија
[ - нд - ]
23
Б10
Радиологија
[ - нд - ]
24
Б11
Орална патологија
[ - нд - ]
25
Б12
Дерматовенерологија
[ - нд - ]
27
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
28
И6
Превентивна стоматологија са епидемиологијом
[ - нд - ]
29
И7
Фармакотерапија у стоматологији
[ - нд - ]
30
И8
Вештина комуникације
[ - нд - ]
31
В1
Анестезиологија
[ - нд - ]
32
В2
Стоматолошки материјали
[ - нд - ]
33
В3
Болести зуба
[ - нд - ]
34
В4
Стоматолошка протетика - претклиника
[ - нд - ]
35
В5
Гнатологија
[ - нд - ]
36
В6
Мобилна протетика
[ - нд - ]
37
В7
Ендодонција
[ - нд - ]
39
И9
Болести зуба - напредни курс
[ - нд - ]
40
И10
Орална медицина
[ - нд - ]
41
И11
Стоматологија заснована на доказима
[ - нд - ]
42
И12
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
43
Г1
Дечја стоматологија
[ - нд - ]
44
Г2
Фиксна протетика
[ - нд - ]
45
Г3
Имплантологија
[ - нд - ]
46
Г4
Ортопедија вилица
[ - нд - ]
47
Г5
Парадонтологија
[ - нд - ]
48
Г6
Орална хирургија
[ - нд - ]
50
И13
Здравствена економија
[ - нд - ]
51
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
52
И15
Геронтостоматологија
[ - нд - ]
53
И16
Орофацијални бол
[ - нд - ]
54
Д1
Максилофацијална хирургија
[ - нд - ]
55
Д2
Судска медицина
[ - нд - ]
56
Д3
Дентална оклузија и функција вилица
[ - нд - ]
57
Д4
Клинички блок
[ - нд - ]
58
Д5
Методологија истраживања у биомедицинским наукама 1
[ - нд - ]
60
И17
Биостатистика
[ - нд - ]
61
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама 2
[ - нд - ]
62
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
63
И20
Социјални аспекти стоматолошке праксе
[ - нд - ]
64
Д6
Завршни рад
[ - нд - ]