Trenutno ste na:
 
Kontinuirana edukacija
  Medicinska edukacija
 


Povezani sadržaji:
 
O centru
Kontinuirana edukacija
Najava događaja
Arhiva događaja
Kontakt
 

 
Kontinuirana medicinska edukacija
 

 

Sastavni delovi Curriculum-a kontinuirane medicinske edukacije:

1. Naziv
2. Ciljevi curriculum -a
3. Opis znanja i veština koje će polaznik steći kad završi curriculum
4. Detaljan plan i program
5. Literatura za polaznike kursa
6. Opis metode prenošenja znanja (klasična predavanja, problem-based learning, clinical problem solving, vežbe, itd.)
7. Način provere znanja
8. Spisak predavača, njihovi curriculum vitarum, njihovi spiskovi radova
9. Kreditna vrednost
10. Podaci o akreditaciji


Primere, kurseve i ostale dokumente koji mogu biti od koristi za izradu programa KME možete pogledati ovde: