Тренутно сте на:
 
Већа факултета
  Већа Медицинског факултета
 


Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

 
ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
САЗИВИ ВЕЋААРХИВА ВЕЋАВЕЋА СЕМЕСТАРА

 

 
Сазиви Наставно-научног већа (Факултета медицинских наука):
 
       седницу
 
Архива Наставно-научног већа (Факултета медицинских наука):
 
       седницу
 

Архива Већа семестра (Интегрисаних академских студија медицине):
 
       седницу
 
Архива Већа семестра (Интегрисаних академских студија фармације):
 
       седницу
 
Архива Већа семестра (Интегрисаних академских студија стоматологије):
 
       седницу
 


Сазиви Наставно-научног већа:
 
       седница
 
Архива Наставно-научног већа:
 
       седница
 


Сазиви Изборног већа:
 
       седница
 
Архива Изборног већа:
 
       седница
 


Сазиви Већа ментора:
 
       седница
 
Архива Већа ментора:
 
       седницу
 


Сазиви Изборног већа (до 2008.год.):
 
       седница
 
Архива Изборног већа (до 2008.год.):
 
       седницу