Trenutno ste na:
 
Informacije
  Nastavne baze
 Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNE BAZE I POSLOVNO TEHNIČKA SARADNJA
                  
 

Nastavno-naučnie baze

R.B.

Naziv institucije

Zemlja

Vrsta saradnje

1.

 Klinički centar Kragujevac

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

2.

 Institut za javno zdravlje Kragujevac

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

3.

 Vojno-Medicinska Akademija, Beograd

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

4.

 Institut za javno zdravlje Republike Srbije
 "Dr Milan Jovanović-Batut"

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

5.

 Opšta bolnica "Blažo Orlandić", Bar

Crna Gora

 Poslovno-tehnička saradnja (nastava,
 naučno-istraživački rad, edukacija naučnih i
  zdravstvenih radnika)

6.

 Dom zdravlja Kragujevac

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

7.

  Zastava-Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
  Kragujevac

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

8.

 Zavod za zbrinjavanje odraslih Male pčelice

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

9.

 Zavod za stomatologiju Kragujevac

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

10.

 Zdravstveni Centar, Valjevo

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

11.

 Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju '
  'Merkur'', Vrnjačka Banja

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

12.

 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti
  ''Dr Laza Lazarević'', Beograd

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

13.

 Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

14.

 Kliničko bolnički centar "Dr Dragiša Mišović", Dedinje, Beograd

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

15.

 Zdravstveni centar Studenica Kraljevo

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

16.

 Zavod za bolesti zavisnosti-Beograd

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

17.

 Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

18.

 Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje, specijalizovanu i opštu rehabilitaciju "Bukovička Banja"

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

19.

 Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu

Srbija

 Nastava, naučno-istraživački rad,
 zdravstvena delatnost i radni odnosi

 

Poslovno tehnička saradnja

        Listu ustanova sa kojima Fakultet ima ugovore o poslovno tehničkoj saradnji možete pogledati ovde.