Trenutno ste na:
 
Konkursi
  Konkursi na fakultetu
 


Povezani sadržaji:
 
Najnoviji konkursi
Arhiva konkursa
Izbor nastavnika
Izbor saradnika
 

 
KONKURSI
NAJNOVIJI KONKURSIARHIVA KONKURSA

 

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 29.5.2019.)

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Bolesti zuba i endodoncija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Farmakologija i toksikologija
b) Higijena i ekologija
v) Radiologija
g) Klinička farmacija

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Higijena i ekologija
b) Medicinska statistika i informatika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 24.4.2019.)

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Nuklearna medicina
b) Nuklearna medicina
v) Pedijatrija
g) Interna medicina

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina
b) Pedijatrija

4. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

5. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.3.2019)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Pedijatrija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina
b) Farmaceutska tehnologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija
b) Farmaceutska hemija

4. Jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska analiza

5. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Pedijatrija
b) Oftalmologija

6. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

7. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Psihijatrija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.2.2019)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

4. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska tehnologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.1.2019)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
1. Jednog naučnog saradnika za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka fiziologija

3. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Otorinolaringologija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska analiza
b) Farmaceutska biotehnologija
v) Farmaceutska hemija
g) Fiziologija

5. Po jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Psihijatrija
b) Higijena i ekologija

6. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Pedijatrija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka anatomija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička onkologija
b) Klinička psihologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 5.12.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 5.12.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Medicinska statistika i informatika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.11.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmakologija i toksikologija
b) Otorinolaringologija
v) Anatomija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Klinička farmacija
b) Patološka fiziologija
v) Patološka fiziologija

5. Jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Pedijatrija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 24.10.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička farmacija
b) Interna medicina

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Fizička hemija

4. Po jednog istraživača pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Protetika
v) Oralna hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 26.9.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska tehnologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska tehnologija
b) Fiziologija
v) Pedijatrija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Medicinska fizika
b) Medicinska fizika
v) Hirurgija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Farmaceutska tehnologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 12.9.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

3. Po jednog istraživača pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Ortopedija vilica
b) Bolesti zuba i endodoncija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurs (oglasne novine POSLOVI, od 29.8.2018. godine)za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od dve (2) godine za:

Jedno lice za poslove saradnika u visokom obrazovanju sa završenim integrisanim akademskim studijama medicine, utvrđenih Pravilikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 4.7.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs:
Za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Medicinska hemija
v) Neurologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Genetika
b) Radiologija
v) Otorinolaringologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Oralna hirurugija
v) Farmaceutska tehnologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Odluku dekana o poništenju dela Odluke o objavljivanju konkursa br. 01-6314 od 23.05. 2017. godinemožete pogledati ovde.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.5.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

Za izbor i na radno mesto za:
1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Farmakologija i toksikologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Ginekologija i akušerstvo
v) Anatomija
g) Biohemija

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Klinička onkologija (poništeno)

4. Po jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Preventivna i dečja stomatologija

Za izbor u zvanje :
1. Jednog saradnika van radnog odnosa-klinički asistent za užu naučnuoblast:
a) Pedijatrija
(poništeno)

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 2.5.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1.Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:

a) Klinička psihologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.4.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Biohemija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Pedijatrija

3. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija

4. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Socijalna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.3.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Genetika

3. Jednog profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast:
a) Fizikalna medicina i rehabilitacija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje Oglas (oglasne novine POSLOVI, od 14.3.2018. godine)
Za prijem u radni odnos na određeno vreme, za sledeće poslove

1. Stomatološka sestra odnosno medicinska sestra-tehničar - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

2. Rendgen tehničar - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.2.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Farmakologija i toksikologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Infektivne bolesti
b) Anatomija

3. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Fizikalna medicina i rehabilitacija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistena za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Sudska medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 31.1.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Psihijatrija
b) Klinička farmacija
v) Higijena i ekologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Biohemija
b) Farmaceutska biotehnologija

3.Jednog saradnika u zvanju asistena za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

4. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

5. Po jednog istraživača pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Interna medicina
v) Interna medicina
g) Bolesti zuba i endodoncija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 3.1.2018. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Psihijatrija
v) Klinička farmacija

2. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.12.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Socijalna medicina
v) Klinička farmacija

2. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Histologija i embriologija

3. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Klinička farmacija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 6.12.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti
b) Farmaceutska analiza

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 29.11.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Farmakologija i toksikologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Ginekologija i akušerstvo

3. Po jednog istraživača-saradnika za uže naučne oblasti:
a) Epidemiologija
b) Farmakologija i toksikologija
v) Farmaceutska biotehnologija

4.Jednog istraživača-pripravnika u užu naučnu oblast:
a) Otorinolaringologija

5. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska tehnologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.10.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Metodologija antropometrije

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska tehnologija
b) Farmaceutska tehnologija
v) Fizička hemija
g) Farmaceutska biotehnologija
d) Klinička farmacija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 11.10.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 11.10.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POLITIKA, od 27.9.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog istraživača pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Parodontologija
b) Parodontologija
v) Bolesti zuba i endidoncija
g) Bolesti zuba i endidoncija
d) Maksilofacijalna hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.9.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Socijalna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.9.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Fizikalna medicina i rehabilitacija

2. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka anatomija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POLITIKA, od 13.9.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Preventivna i dečja stomatologija
b) Protetika
v) Protetika
g) Oralna hirurgija
d) Bolesti zuba i endodoncija
đ) Ortopedija vilica

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 13.9.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Protetika

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.8.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 19.7.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Maksilofacijalna hirurgija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Interna medicina

3. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Ortopedija vilica

4. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 19.7.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Maksilofacijalna hirurgija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Interna medicina

3. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Ortopedija vilica

4. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.6.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Onkologija
b) Histologija i embriologija
v) Histologija i embriologija

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Psihijatrija
b) Medicinska statistika i informatika

4. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Farmakologija i toksikologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 31.5.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1.Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Mikrobiologija i imunologija
g) Infektivne bolesti

2. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 24.5.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Preventivna i dečja stomatologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 3.5.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Neorganska hemija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Fiziologija
b) Hirurgija
v) Farmaceutska hemija
g) Farmaceutska hemija
d) Farmaceutska hemija
đ) Biohemija

3.Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička farmacija
b) Klinička farmacija
v) Nuklerna medicina
g) Nuklerna medicina
d) Genetika

4.Po jednog istraživača saradnika za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
v) Neurologija

5.Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

6. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Socijalna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Kognitivna psihologija

2.Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Klinička psihologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 29.03.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska hemija
b) Pedijatrija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Biohemija
b) Oftalmologija
g) Sudska medicina

3.Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka anatomija

4.Po jednog istraživača pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija
v) Neurologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 01.03.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Psihijatrija
b) Fiziologija
v) Oftalmologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Klinička farmacija

3.Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Histologija i embriologija
b) Interna medicina
v) Interna medicina
g) Interna medicina
d) Interna medicina
đ) Genetika
e) Farmaceutska biotehnologija

4.Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

5.Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Sudska medicina

6.Jednog saradnika u nastavu za užu naučnu oblast:
a) Socijalna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 04.01.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

a) Infektivne bolesti
b) Klinička farmacija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 04.01.2017. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 04.01.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

3.Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija

4.Po jednog istraživača saradnika za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija
v) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 7.12.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:

a) Bolesti zuba i endodoncija
b) Parodontologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.11.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Mikrobiologija i imunologija
b) Neurologija
v) Hirurgija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Higijena i ekologija
b) Pedijatrija
v) Dermatovenerologija
g) Oftalmologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 26.10.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Histologija i embriologija
b) Medicinska statistika i informatika

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Patološka anatomija
v) Radiologija
g) Neurologija
d) Hirurgija
đ) Farmaceutska biotehnologija
e) Anatomija
ž) Hirurgija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Pedijatrija
b) Socijalna medicina
v) Dermatovenerologija

4. Jednog profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

5.Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Higijena i ekologija

6. Jednog istraživača-pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Anatomija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 5.10.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po dva saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Dečja i preventivna stomatologija
b) Protetika
v) Ortopedija vilica
g) Bolesti zuba i endodoncija
d) Farmaceutska tehnologija
đ) Fizička hemija

2.Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Oralna hirurgija
b) Parodontologija
v) Klinička farmacija
g) Farmecutska biotehnologija
d) Farmaceutska analiza

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.9.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Onkologija
b) Infektivne bolesti

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmakologija i toksikologija
b) Metodologija antropometrije
v) Organska hemija
g) Fizikalna medicina i rehabilitacija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Medicinska statistika i informatika
b) Pedijatrija
v) Hirurgija
g) Hirurgija
d) Patološka anatomija
đ) Patološka anatomija
e) Patološka anatomija

5.Po jednog istraživača-saradnika za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija
v) Hirurgija
g)Mikrobiologija i imunologija

6. Po jednog istraživača-pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina
b) Interna medicina
v) Neurologija

7.Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija
b) Otorinolaringologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 7.9.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Patološka fiziologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Histologija i embriologija
b) Klinička farmacija
v) Farmaceutska analiza

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 13.7.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

2. Nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Odluka o objavljivanju konkursa br. 01-7046 od 20.06. 2016. godine, menja se u tački 3. i u tački 8. u delu uslova konkursa i glasi:
3. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Oralna hirurgija

Odluku možete pogledati ovde.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 29.6.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Mikrobiologija i imunologija
b) Mikrobiologija i imunologija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Interna medicina
v) Biohemija
g) Pedijatrija
d) Oftalmologija

3. Jednog istraživača-pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Parodontologija ( odlukom je izmenjena ova tačka)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 1.6.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Pedijatrija
b) Socijalna medicina

2.Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička farmacija
b) Anatomija
v) Socijalna medicina
g) Farmaceutska hemija
d) Mikrobiologija i imunologija
đ) Pedijatrija

4. Po jednog istraživača-saradnika za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Oralna hirurgija

5. Po jednog istraživača-pripravnika za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Fizikalna medicina i rehabilitacija
v) Fizikalna medicina i rehabilitacija

6. Jednog naučnog saradnika za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.05.2016. godine)

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Preventivna i dečja stomatologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.04.2016. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast:
a) Dermatovenerologija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Fiziologija
b) Histologija i embriologija
v) Farmaceutska analiza

3. Jednog istraživača-pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.03.2016. godine)

1.Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Psihijatrija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Patološka fiziologija
b) Otorinolaringologija
v) Farmaceutska analiza

3.Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Oftalmologija
v) Preventivna i dečja stomatologija

4. Dva nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast
a) Patološka fiziologija

5. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast
a) Hirurgija

6. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska biotehnologija
b) Higijena i ekologija
v) Fiziologija
g) Farmaceutska hemija
d) Anatomija

7. Jednog istraživača-pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Oftalmologija

8. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Socijalna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 23.3.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Sudska medicina
b) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 3.2.2016. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Bolesti zuba i endodoncija
b) Parodontologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 23.12.2015. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Psihijatrija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.11.2015. godine)

Objaviti u sredstvima javnog informisanja konkurs za izbor i na radno mesto za:

1.Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska analiza
b) Farmaceutska hemija

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Klinička farmacija

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka fiziologija
b) Patološka fiziologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.10.2015. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Otorinolaringologija
v) Infektivne bolesti

2.Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Interna medicina
v) Socijalna medicina

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Mikrobiologija i imunologija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija

5. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a)Ginekologija i akušerstvo

6. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a)Interna medicina
b)Interna medicina
v)Higijena i ekologija
g)Anatomija
d)Otorinolaringologija
đ)Pedijatrija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 30.09.2015. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska tehnologija

2. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka anatomija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 23.09.2015. godine)

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Medicinska statistika i informatika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 16.09.2015. godine)

1. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Ortopedija vilica
b) Protetika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 01.07.2015. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Mikrobiologija i imunologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 24.06.2015. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Patološka fiziologija
b) Anatomija
v) Radiologija

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Radiologija

3. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Maksilofacijalna hirurgija
b) Oralna hirurgija
v) Parodontologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 10.06.2015. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


ODLUKA O OBUSTAVLJANJU IZBORA

OBUSTAVLJA SE postupak izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Hirurgija" po konkursu raspisanom u oglasnim novinama „Poslovi" od 24.12.2014. godine.
Detaljne informacije možete pogledati ovde.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 3.06.2015. godine)

1.Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Dermatovenerologija

2.Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka anatomija

3.Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Genetika
b) Biohemija

4. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska hemija

5. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija
b) Fiziologija
v) Pedijatrija
g) Pedijatrija

6. Po jednog istraživača saradnika za uže naučne oblasti:
a) Infektivne bolesti
b) Parodontologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 27.05.2015. godine)

1. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:

a)Ginekologija i akušerstvo
b) Oralna hirurgija
v) Anatomija
g) Farmaceutska hemija
d) Klinička farmacija
đ) Preventivna i dečija stomatologija
e) Mikrobiologija i imunologija
ž) Fizikalna medicina i rehabilitacija
z) Fizikalna medicina i rehabilitacija
i) Interna medicina
j) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 20.05.2015. godine)

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a)Pedijatrija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 13.05.2015. godine)

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a)Farmaceutska biotehnologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 01.04.2015. godine)

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a)Oftalmologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.03.2015. godine)

1.Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Infektivne bolesti
b) Farmakologija i toksikologija
v) Klinička farmacija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska tehnhologija
b) Fiziologija

3.Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a)Interna medicina
b)Fiziologija
v)Farmaceutska hemija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 18.03.2015. godine)

1.Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 18.03x.2015. godine)

1.Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Oralna hirurgija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 18.03.2015. godine)

1.Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Infektivne bolesti

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 25.02.2015. godine)

1.Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička onkologija
b) Medicinska statistika i informatika

3. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

4.Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a)Sudska medicina
b)Higijena i ekologija
v)Farmaceutska analiza

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 21.01.2015. godine)

1. Sef Službe za računovodstveno-finansijske poslove

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 24.12.2014. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanjuvanrednog profesora za užu naučnu oblast:

a)Hirurgija

2.Po jednogsaradnika u nastavi za uže naučne oblasti:

a)Sudska medicina
b)Radiologija
v)Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 26.11.2014. godine)

1. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Maksilofacijalna hirurgija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 28.10.2014. godine)

1.Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija

2.Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI, od 15.10.2014. godine)

1.po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Histologija i embriologija
b) Mikrobiologija i imunologija

2. po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Pedijatrija
b) Anatomija
v) Interna medicina

3. po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Histologija i embriologija
b) Histologija i embriologija
v) Farmaceutska biotehnologija
g) Neurologija
d) Genetika
đ) Onkologija

4. po jednog istraživača saradnika za uže naučne oblasti:
a) Nuklearna medicina
b) Protetika
v) Bolesti zuba i endodoncija

5. po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Patološka fiziologija
v) Patološka fiziologija
g) Hirurgija
d) Biohemija
đ) Higijena i ekologija
e) Anatomija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 01.10.2014. godine):

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:

a) Interna medicina

2. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:

a) Interna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 24.09.2014. godine):

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:

a) Pedijatrija

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:

a) Dermatovenerologija

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:

a) Biohemija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 23.07.2014. godine):

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:

a) Parodontologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 2.07.2014. godine):

Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:

a) Mikrobiologija i imunologija

2. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast::

a) Medicinska statistika i informatika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 25.06.2014. godine):

1. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:

a) Hirurgija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:

a) Pedijatrija
b) Biohemija
v) Farmaceutska hemija
g) Farmaceutska hemija
d) Klinička farmacija
đ) Klinička farmacija
e) Anatomija
ž) Hirurgija

3. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:

a) Fiziologija
b) Fiziologija
v) Farmaceutska hemija
g) Neurologija
d) Protetika
đ) Parodontologija
e) Ortopedija vilica
ž) Dečija i preventivna stomatologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 21.05.2014. godine):

1. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:

a) Dečija i preventivna stomatologija
b) Maksilofacijalna hirurgija
v) Bolesti zuba i endodoncija
g)Parodontologija
d)Oralna hirurgija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 7.05.2014. godine):

1. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Neurologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 16.04.2014. godine):

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska tehnologija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Organska hemija

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Oftalmologija

4. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Interna medicina
v) Infektivne bolesti
g) Klinička farmacija
d) Klinička farmacija
đ) Farmaceutska hemija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 26.03.2014. godine):

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija

2. Po jednog nastavnika u docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Farmaceutska tehnologija
v) Fiziologija

3. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Interna medicina
v) Interna medicina
g) Fizička hemija
d) Hirurgija
đ) Hirurgija
e) Hirurgija
ž) Genetika

4. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Fiziologija
b) Farmaceutska tehnologija
v) Oralna hirurgija
g) Parodontologija
d) Bolesti zuba i endodoncija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 19.03.2014. godine):

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Bolesti zuba i endodoncija

2. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Fizikalna medicina i rehabilitacija
b) Medicinska statistika i informatika
v) Neurologija
g) Fiziologija
d) Interna medicina
đ) Mikrobiologija i imunologija
e) Anatomija
ž) Oftalmologija
z) Farmaceutska hemija i) Farmaceutska biotehnologija
j) Famaceustka analiza

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 26.02.2014. godine):

1. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija

2. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska biotehnologija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za
(oglasne novine POSLOVI, od 29.01.2014. godine):

1. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:

a) Psihijatrija
b) Interna medicina
v) Biohemija

2. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:

a) Neurologija
b) Histologija i embriologija

3. Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:

a) Bolesti zuba i endodoncija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.