Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИАРХИВА КОНКУРСА

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за пријем у радни однос:
(огласне новине ПОЛИТИКА од 12.7.2019)

1. Доктор стоматологије - 5 извршилаца са пуним радним временом
Радни однос заснива се на одређено време у трајању одједне године.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОЛИТИКА од 12.7.2019)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Методологија антропометрије

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ)

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Онкологија

2. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Пародонтологија и орална медицина
б) Хирургија
в) Хирургија

3. По једног сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област:
а) Пародонтологија и орална медицина
б) Болести зуба и ендодонција
в) Волести зуба и ендодонција
г) Максилофацијална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.5.2019.)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Болести зуба и ендодонција

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија
б) Хигијена и екологија
в) Радиологија
г) Клиничка фармација

3. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Хигијена и екологија
б) Медицинска статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.4.2019.)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Нуклеарна медицина
б) Нуклеарна медицина
в) Педијатрија
г) Интерна медицина

3. По једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Педијатрија

4. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

5. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Инфективне болести

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.3.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Педијатрија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Фармацеутска технологија

3. По једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Физиологија
б) Фармацеутска хемија

4. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Фармацеутска анализа

5. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Педијатрија
б) Офталмологија

6. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

7. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Психијатрија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.2.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

3. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

4. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.1.2019)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
1. Једног научног сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Патолошка физиологија

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Оториноларингологија

4. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Фармацеутска анализа
б) Фармацеутска биотехнологија
в) Фармацеутска хемија
г) Физиологија

5. По једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Психијатрија
б) Хигијена и екологија

6. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Педијатрија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Клиничка онкологија
б) Клиничка психологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 5.12.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 5.12.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Медицинска статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.11.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Фармакологија и токсикологија
б) Оториноларингологија
в) Анатомија

4. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Клиничка фармација
б) Патолошка физиологија
в) Патолошка физиологија

5. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Педијатрија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.10.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Неурологија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Клиничка фармација
б) Интерна медицина

3. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Физичка хемија

4. По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Протетика
в) Орална хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 26.9.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Фармацеутска технологија
б) Физиологија
в) Педијатрија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Медицинска физика
б) Медицинска физика
в) Хирургија

4. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Фармацеутска технологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 12.9.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Хирургија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија

3. По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Ортопедија вилица
б) Болести зуба и ендодонција

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурс (огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.8.2018. године)за пријем у радни однос на одређено време у трајању од две (2) године за:

Једно лице за послове сарадника у високом образовању са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, утврђених Правиликом о организацији и систематизацији послова.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 4.7.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс:
За избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Медицинска хемија
в) Неурологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Генетика
б) Радиологија
в) Оториноларингологија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Орална хируругија
в) Фармацеутска технологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Одлуку декана о поништењу дела Одлуке о објављивању конкурса бр. 01-6314 од 23.05. 2017. годинеможете погледати овде.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.5.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

За избор и на радно место за:
1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Хирургија
б) Фармакологија и токсикологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Гинекологија и акушерство
в) Анатомија
г) Биохемија

3. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Клиничка онкологија (поништено)

4. По једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Превентивна и дечја стоматологија

За избор у звање :
1. Једног сарадника ван радног односа-клинички асистент за ужу научнуобласт:
а) Педијатрија
(поништено)

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 2.5.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1.Једног сарадника у настави за ужу научну област:

а) Клиничка психологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.4.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Биохемија

2. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Педијатрија

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Физиологија

4. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Социјална медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.3.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
a) Гинекологија и акушерство

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Генетика

3. Једног професора струковних студија за ужу научну област:
а) Физикална медицина и рехабилитација

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује Оглас (огласне новине ПОСЛОВИ, од 14.3.2018. године)
За пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове

1. Стоматолошка сестра односно медицинска сестра-техничар - 1 извршилац са пуним радним временом

2. Рендген техничар - 1 извршилац са пуним радним временом

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.2.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија

2. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Инфективне болести
б) Анатомија

3. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Физикална медицина и рехабилитација

4. По једног сарадника у звању асистена за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Судска медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 31.1.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Психијатрија
б) Клиничка фармација
в) Хигијена и екологија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Биохемија
б) Фармацеутска биотехнологија

3.Једног сарадника у звању асистена за ужу научну област:
а) Инфективне болести

4. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

5. По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина
г) Болести зуба и ендодонција

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 3.1.2018. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Психијатрија
в) Клиничка фармација

2. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Инфективне болести

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.12.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Социјална медицина
в) Клиничка фармација

2. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Хистологија и ембриологија

3. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Клиничка фармација

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 6.12.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Инфективне болести
б) Фармацеутска анализа

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.11.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Гинекологија и акушерство

3. По једног истраживача-сарадника за уже научне области:
а) Епидемиологија
б) Фармакологија и токсикологија
в) Фармацеутска биотехнологија

4.Једног истраживача-приправника у ужу научну област:
а) Оториноларингологија

5. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.10.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Методологија антропометрије

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Фармацеутска технологија
б) Фармацеутска технологија
в) Физичка хемија
г) Фармацеутска биотехнологија
д) Клиничка фармација

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 11.10.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Интерна медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 11.10.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОЛИТИКА, од 27.9.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Пародонтологија
б) Пародонтологија
в) Болести зуба и ендидонција
г) Болести зуба и ендидонција
д) Максилофацијална хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.9.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Социјална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.9.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Физикална медицина и рехабилитација

2. Jедног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОЛИТИКА, од 13.9.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Превентивна и дечја стоматологија
б) Протетика
в) Протетика
г) Орална хирургија
д) Болести зуба и ендодонција
ђ) Ортопедија вилица

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 13.9.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Протетика

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.8.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 19.7.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Максилофацијална хирургија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Ортопедија вилица

4. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 19.7.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Максилофацијална хирургија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина

3. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Ортопедија вилица

4. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.6.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Хирургија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Oнкологија
б) Хистологија и ембриологија
в) Хистологија и ембриологија

3. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Психијатрија
б) Медицинска статистика и информатика

4. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Фармакологија и токсикологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 31.5.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1.По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Микробиологија и имунологија
г) Инфективне болести

2. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.5.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Превентивна и дечја стоматологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 3.5.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Неорганска хемија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Физиологија
б) Хирургија
в) Фармацеутска хемија
г) Фармацеутска хемија
д) Фармацеутска хемија
ђ) Биохемија

3.По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Клиничка фармација
б) Клиничка фармација
в) Нуклерна медицина
г) Нуклерна медицина
д) Генетика

4.По једног истраживача сарадника за уже научне области:
а) Хирургија
в) Неурологија

5.Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Хирургија

6. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Социјална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:

1. Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Когнитивна психологија

2.Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Клиничка психологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.03.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Фармацеутска хемија
б) Педијатрија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Биохемија
б) Офталмологија
г) Судска медицина

3.Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија

4.По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија
в) Неурологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 01.03.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Психијатрија
б) Физиологија
в) Офталмологија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Клиничка фармација

3.По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хистологија и ембриологија
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина
г) Интерна медицина
д) Интерна медицина
ђ) Генетика
е) Фармацеутска биотехнологија

4.Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Интерна медицина

5.Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Судска медицина

6.Једног сарадника у наставу за ужу научну област:
а) Социјална медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 04.01.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

а) Инфективне болести
б) Клиничка фармација

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 04.01.2017. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 04.01.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Гинекологија и акушерство

3.По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија

4.По једног истраживача сарадника за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија
в) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 7.12.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

По једног сарадника у настави за уже научне области:

а) Болести зуба и ендодонција
б) Пародонтологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.11.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Микробиологија и имунологија
б) Неурологија
в) Хирургија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хигијена и екологија
б) Педијатрија
в) Дерматовенерологија
г) Офталмологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 26.10.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Хистологија и ембриологија
б) Медицинска статистика и информатика

2. По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Патолошка анатомија
в) Радиологија
г) Неурологија
д) Хирургија
ђ) Фармацеутска биотехнологија
е) Анатомија
ж) Хирургија

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Педијатрија
б) Социјална медицина
в) Дерматовенерологија

4. Једног професора струковних студија за ужу научну област:
а) Инфективне болести

5.Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Хигијена и екологија

6. Једног истраживача-приправника за ужу научну област:
а) Анатомија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 5.10.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По два сарадника у настави за уже научне области:
а) Дечја и превентивна стоматологија
б) Протетика
в) Ортопедија вилица
г) Болести зуба и ендодонција
д) Фармацеутска технологија
ђ) Физичка хемија

2.По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Орална хирургија
б) Пародонтологија
в) Клиничка фармација
г) Фармецутска биотехнологија
д) Фармацеутска анализа

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.9.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Интерна медицина

2. По једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:
а) Онкологија
б) Инфективне болести

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Фармакологија и токсикологија
б) Методологија антропометрије
в) Органска хемија
г) Физикална медицина и рехабилитација

4. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Медицинска статистика и информатика
б) Педијатрија
в) Хирургија
г) Хирургија
д) Патолошка анатомија
ђ) Патолошка анатомија
е) Патолошка анатомија

5.По једног истраживача-сарадника за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија
в) Хирургија
г)Микробиологија и имунологија

6. По једног истраживача-приправника за ужу научну област:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Неурологија

7.Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Хирургија
б) Оториноларингологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 7.9.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:
а) Патолошка физиологија

2. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хистологија и ембриологија
б) Клиничка фармација
в) Фармацеутска анализа

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 13.7.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област:
а) Хирургија

2. Наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Одлука о објављивању конкурса бр. 01-7046 од 20.06. 2016. године, мења се у тачки 3. и у тачки 8. у делу услова конкурса и гласи:
3. Једног истраживача приправника за ужу научну област:
а) Орална хирургија

Одлуку можете погледати овде.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.6.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Микробиологија и имунологија
б) Микробиологија и имунологија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Биохемија
г) Педијатрија
д) Офталмологија

3. Једног истраживача-приправника за ужу научну област:
а) Пародонтологија ( одлуком је измењена ова тачка)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 1.6.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Педијатрија
б) Социјална медицина

2.Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Интерна медицина

3. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Клиничка фармација
б) Анатомија
в) Социјална медицина
г) Фармацеутска хемија
д) Микробиологија и имунологија
ђ) Педијатрија

4. По једног истраживача-сарадника за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Орална хирургија

5. По једног истраживача-приправника за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Физикална медицина и рехабилитација
в) Физикална медицина и рехабилитација

6. Једног научног сарадника за ужу научну област:
а) Микробиологија и имунологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.05.2016. године)

1. Jедног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Превентивна и дечја стоматологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.04.2016. године)

1. Једног наставника у звању професора струковних студија за ужу научну област:
а) Дерматовенерологија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Физиологија
б) Хистологија и ембриологија
в) Фармацеутска анализа

3. Једног истраживача-приправника за ужу научну област:
а) Неурологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.03.2016. године)

1.По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Психијатрија

2. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Патолошка физиологија
б) Оториноларингологија
в) Фармацеутска анализа

3.По једног наставника у звању ванредног професора или доцента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Офталмологија
в) Превентивна и дечја стоматологија

4. Два наставника у звању доцента за ужу научну област
а) Патолошка физиологија

5. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област
а) Хирургија

6. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Фармацеутска биотехнологија
б) Хигијена и екологија
в) Физиологија
г) Фармацеутска хемија
д) Анатомија

7. Једног истраживача-приправника за ужу научну област:
а) Офталмологија

8. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Социјална медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 23.3.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Судска медицина
б) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 3.2.2016. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Болести зуба и ендодонција
б) Пародонтологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 23.12.2015. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1. Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Психијатрија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.11.2015. године)

Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:

1.По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Фармацеутска анализа
б) Фармацеутска хемија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Клиничка фармација

3. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Патолошка физиологија
б) Патолошка физиологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.10.2015. године)

1. По једног наставника у звању редовног или ванредног професора за уже научне области:
а) Хирургија
б) Оториноларингологија
в) Инфективне болести

2.По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Хирургија
б) Интерна медицина
в) Социјална медицина

3. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Микробиологија и имунологија

4. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија

5. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а)Гинекологија и акушерство

6. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а)Интерна медицина
б)Интерна медицина
в)Хигијена и екологија
г)Анатомија
д)Оториноларингологија
ђ)Педијатрија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 30.09.2015. године)

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

2. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Патолошка анатомија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 23.09.2015. године)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Медицинска статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 16.09.2015. године)

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Ортопедија вилица
б) Протетика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 01.07.2015. године)

1. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Микробиологија и имунологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.06.2015. године)

1. По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Патолошка физиологија
б) Анатомија
в) Радиологија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Радиологија

3. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Максилофацијална хирургија
б) Орална хирургија
в) Пародонтологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 10.06.2015. године)

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ИЗБОРА

ОБУСТАВЉА СЕ поступак избора у звање и заснивање радног односа ванредног професора за ужу научну област „Хирургија" по конкурсу расписаном у огласним новинама „Послови" од 24.12.2014. године.
Детаљне информације можете погледати овде.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 3.06.2015. године)

1.По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Хирургија
б) Дерматовенерологија

2.Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну oбласт:
а) Патолошка анатомија

3.По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Генетика
б) Биохемија

4. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Фармацеутска хемија

5. По једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Физиологија
б) Физиологија
в) Педијатрија
г) Педијатрија

6. По једног истраживача сарадника за уже научне области:
а) Инфективне болести
б) Пародонтологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 27.05.2015. године)

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:

а)Гинекологија и акушерство
б) Орална хирургија
в) Анатомија
г) Фармацеутска хемија
д) Клиничка фармација
ђ) Превентивна и дечија стоматологија
е) Микробиологија и имунологија
ж) Физикална медицина и рехабилитација
з) Физикална медицина и рехабилитација
и) Интерна медицина
ј) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 20.05.2015. године)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а)Педијатрија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 13.05.2015. године)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а)Фармацеутска биотехнологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 01.04.2015. године)

1. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а)Офталмологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.03.2015. године)

1.По једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Инфективне болести
б) Фармакологија и токсикологија
в) Клиничка фармација

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Фармацеутска технхологија
б) Физиологија

3.По једног сарадника у настави за уже научне области:
а)Интерна медицина
б)Физиологија
в)Фармацеутска хемија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 18.03.2015. године)

1.Jедног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Инфективне болести

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 18.03x.2015. године)

1.Jедног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Орална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 18.03.2015. године)

1.Jедног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Инфективне болести

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.02.2015. године)

1.Jедног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:
а) Хирургија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Клиничка онкологија
б) Медицинска статистика и информатика

3. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Хирургија

4.По једног сарадника у настави за уже научне области:
а)Судска медицина
б)Хигијена и екологија
в)Фармацеутска анализа

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 21.01.2015. године)

1. Шеф Службе за рачуноводствено-финансијске послове

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.12.2014. године)

1. Jедног наставника у звањуванредног професора за ужу научну област:

а)Хирургија

2.По једногсарадника у настави за уже научне области:

а)Судска медицина
б)Радиологија
в)Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 26.11.2014. године)

1. Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Максилофацијална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.10.2014. године)

1.По једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија

2.Једног истраживача сарадника за ужу научну област:
а) Неурологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 15.10.2014. године)

1.по једног наставника у звању ванредног професора за уже научне области:
а) Хистологија и ембриологија
б) Микробиологија и имунологија

2. по једног наставника у звању доцента за уже научне области:
а) Педијатрија
б) Анатомија
в) Интерна медицина

3. по једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хистологија и ембриологија
б) Хистологија и ембриологија
в) Фармацеутска биотехнологија
г) Неурологија
д) Генетика
ђ) Онкологија

4. по једног истраживача сарадника за уже научне области:
а) Нуклеарна медицина
б) Протетика
в) Болести зуба и ендодонција

5. по једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Патолошка физиологија
в) Патолошка физиологија
г) Хирургија
д) Биохемија
ђ) Хигијена и екологија
е) Анатомија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 01.10.2014. године):

1. Jедног сарадника у настави за ужу научну област:

а) Интерна медицина

2. Jедног сарадника у настави за ужу научну област:

а) Интерна медицина

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 24.09.2014. године):

1. Једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:

а) Педијатрија

2. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:

а) Дерматовенерологија

3. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:

а) Биохемија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 23.07.2014. године):

Једног сарадника у настави за ужу научну област:

а) Пародонтологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 2.07.2014. године):

Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:

а) Микробиологија и имунологија

2. Једног сарадника у настави за ужу научну област::

а) Медицинска статистика и информатика

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 25.06.2014. године):

1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:

а) Хирургија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:

а) Педијатрија
б) Биохемија
в) Фармацеутска хемија
г) Фармацеутска хемија
д) Клиничка фармација
ђ) Клиничка фармација
е) Анатомија
ж) Хирургија

3. По једног сарадника у настави за уже научне области:

а) Физиологија
б) Физиологија
в) Фармацеутска хемија
г) Неурологија
д) Протетика
ђ) Пародонтологија
е) Ортопедија вилица
ж) Дечија и превентивна стоматологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 21.05.2014. године):

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:

а) Дечија и превентивна стоматологија
б) Максилофацијална хирургија
в) Болести зуба и ендодонција
г)Пародонтологија
д)Орална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 7.05.2014. године):

1. Jедног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Неурологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 16.04.2014. године):

1. Једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област:
а) Фармацеутска технологија

2. Једног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
a) Органска хемија

3. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Офталмологија

4. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Интерна медицина
в) Инфективне болести
г) Клиничка фармација
д) Клиничка фармација
ђ) Фармацеутска хемија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 26.03.2014. године):

1. Једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област:
а) Физиологија

2. По једног наставника у доцента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Фармацеутска технологија
в) Физиологија

3. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Интерна медицина
б) Интерна медицина
в) Интерна медицина
г) Физичка хемија
д) Хирургија
ђ) Хирургија
е) Хирургија
ж) Генетика

4. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Физиологија
б) Фармацеутска технологија
в) Орална хирургија
г) Пародонтологија
д) Болести зуба и ендодонција

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 19.03.2014. године):

1. Jедног наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област:
а) Болести зуба и ендодонција

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Физикална медицина и рехабилитација
б) Медицинска статистика и информатика
в) Неурологија
г) Физиологија
д) Интерна медицина
ђ) Микробиологија и имунологија
е) Анатомија
ж) Офталмологија
з) Фармацеутска хемија и) Фармацеутска биотехнологија
ј) Фамацеустка анализа

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 26.02.2014. године):

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Хирургија
б) Хирургија

2. Једног сарадника у настави за ужу научну област:
а) Фармацеутска биотехнологија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.01.2014. године):

1. По једног наставника у звању доцента за уже научне области:

а) Психијатрија
б) Интерна медицина
в) Биохемија

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:

а) Неурологија
б) Хистологија и ембриологија

3. Једног сарадника у настави за ужу научну област:

а) Болести зуба и ендодонција

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.