Trenutno ste na:
 
Komisije fakulteta
  Komisija za obezbeđivanje
  kvaliteta
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


OBAVESTENJE

Zbog neradnih dana u vreme državnog praznika (15. i 16. februar) nastava na svim studijskim programima predvi-đena rasporedom za 15.2. održaće se 22.2.2019. godine, a nastava predviđena za 22.2. održaće se 23.2.2019. godine. Odluku možete pogledati ovde. 
Komisija za obezbeđivanje kvaliteta
 

                Fakultet medicinskih nauka Univeziteta u Kragujevcu ima formulisanu strategiju obezbeđvanja kvaliteta na studijskom programu doktorskih akademskih studija, prema proceduri „Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta“, koja je deo sistema kvaliteta Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

                Samovrednovanje je sastavni deo strategije obezbeđenja kvaliteta i sprovodi se u intervalima od najviše tri godine. Kontrola kvaliteta podrazumeva procenu ispunjenosti svakog od standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji su dati u „Pravilniku o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova“, usvojenom od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

                Fakultet medicinskih nauka ima posebnu komisiju za obezbeđivanje kvaliteta, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija podnosi izveštaj o samovrednovanju studijskog programa doktorskih akademskih studija prema „Uputstvu za pripremu izveštaja o samovrednovanju“, koje je izdala Komisija za akreditaciju.

                Fakultet medicinskih nauka sprovodi u praksi utvrđenu strategiju obezbeđivanja kvaliteta i u tom cilju preduzima potrebne aktivnosti za realizaciju strategije obezbeđivanja kvaliteta i preduzima mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

                Kontrola kvaliteta studijskog programa doktorskih akademskih studija podrazumeva redovno praćenje, kao i preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta kurikuluma, nastave, nastavnika, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature. 

Članovi Komisije:

 1. Prof. dr Ivan Jovanović, predsednik
 2. Prof. dr Tatjana Kanjevac,član
 3. Prof. dr Predrag Đurđević,član
 4. Prof. dr Nebojša Zdravković,član
 5. Prof. dr Dragana Ignjatović-Ristić, član
 6. Doc. dr Vladislav Volarević, član
 7. Doc. dr Aleksandra Jurišić-Skevin, član
 8. Doc. dr Mirjana Veselinović, član
 9. Doc. dr Slađana Pavlović,član
 10. Bojana Stojanović, dr. med. ,član
 11. Emilija Vukadinović, član
 12. Dušan Tomašević, administrator

 

POLITIKA KVALITETA

    Politiku kvaliteta Fakulteta medicinskih nauka pogledajte ovde

    Strategiju obezbeđivanja kvaliteta Fakulteta medicinskih nauka pogledajte ovde

 

RETENCIJA ZNANJA

    ANALIZU TESTOVA RETENCIJE ZNANJA školske 2016/2017. godine pogledajte ovde

 

SAMOVREDNOVANJE

Izveštaji o samovrednovanju u novom formatu

   Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu sačinjen 2014. godine pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen školske 2012/2013. godine

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama MEDICINE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama FARMACIJE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama STOMATOLOGIJE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na OSNOVNIM STRUKOVNIM studijama pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na DOKTORSKIM akademskim studijama medicine pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen 2011. godine pogledajte ovde


Izveštaji o samovrednovanju u starom formatu

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen 2011. godine pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama medicine
         Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2008/2009. pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na doktorskim akademskim studijama Medicinskog
         fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2008/2009. godinu pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na integrisanim studijama medicina za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na integrisanim studijama farmacije za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na osnovnim strukovnim studijama za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama medicine,
         integrisanim akademskim studijama farmacije, na osnovnim strukovnim studijama Medicinskog fakulteta,
        Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2007/2008. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa integr. akademskih studija za doktora medicine
         pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa doktorskih akademskih studija pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa integr. akademskih studija - magistar farmacije
         pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa osnovnih strukovnih studija pogledajte ovde

 

STRATEGIJE I PROCEDURE

    Strategije i procedure za obezbeđivanje kvaliteta na Medicinskom fakultetu,
         Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde