Trenutno ste na:
 
Komisije fakulteta
  Etički odbor
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
ETIČKI ODBOR
 

 

Članovi Etičkog odbora:

- prof. dr Suzana Matejić, predsednik
- prof. dr Dragana Ignjatović-Ristić,član
- doc. dr Svetlana Đukić, član
- doc. dr Milica Popović, član
- Biljana Popovska Jovičić, dr. med., član
- Miloš Marković, član
- Miloš Jelenić, dipl. pravnik, sekretar